Quartiers Properties offentliggör målsättningar för respektive fastighetsprojekt och publicerar investerarpresentation

Report this content

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har beslutat om målsättningar för respektive fastighetsprojekt. Samtidigt publicerar Quartiers en investerarpresentation som Bolaget avser att använda vid investerarträffar i framförallt Madrid. I presentationen framgår att styrelse och verkställande direktör bedömer att den befintliga fastighetsportföljen kan skapa ytterligare aktieägarvärde utöver nuvarande substansvärde om cirka 67,4 MEUR. Bolagets substansvärde per den 30 juni 2018 uppgick till 40,9 MEUR. Således bedöms nuvarande fastighets- och projektportfölj ha potential att skapa ytterligare värdetillväxt om 165% jämfört med substansvärdet per den 30 juni 2018.

Bolaget avser att skapa aktieägarvärdet genom förädling av befintliga hyresfastigheter, fortsatt planarbete för att erhålla ytterligare byggrätter i projektet på fastigheten Centro Forestal Sueco, samt genom realisation av projektvinster efter skatt i Bolagets fastighetsutvecklingsprojekt. Sammantaget bedöms dessa åtgärder skapa aktieägarvärde, utöver nuvarande substansvärde, om 67,4 MEUR, vilket totalt summeras till 108,3 MEUR.

”Vi publicerar denna investerarpresentation eftersom vi ser ett ökat intresse bland internationella aktörer att analysera bolaget och kommer under 2019 att börja träffa intressenter i framförallt Madrid. Samtidigt vill vi ge befintliga och nya aktieägare ett ramverk som på ett överskådligt sätt beskriver våra målsättningar med respektive projekt, samt underlättar för de investerare som vill göra en djupare analys av vår verksamhet. ” 
Marcus Johansson Prakt t.f VD.

Bolaget har redan tagit viktiga steg i arbetet med att skapa ytterligare aktieägarvärde. Bland annat har renoveringen av hotellet på Golden Mile påbörjats, försäljningen av fastighetsprojektet 22byQuartiers pågår och fas 1 har redan levererats. Därtill har Bolaget redan bygglov för projekt Ocean View, samt har genom förädling skapat värdetillväxt i Bolagets uthyrningsfastighet i Benahavis motsvarande 15,4 MEUR. 

Investerarpresentationen finns tillgänglig på Bolagets hemsida http://www.quartiersproperties.se/for-investerare och kommer att skickas med post till alla befintliga aktieägare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 11:50.