Quartiers Properties säkerställer lånefinansiering om 2,5 MEUR med Madridbaserad fastighetsfond

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med den Madridbaserade fastighetsfonden Frux Capital avseende en kreditlina om 2,5 MEUR. Lånet löper under en period om 18 månader och ska användas för att färdigställa Bolagets pågående projekt, samt för att frigöra likvid för förvärv. Cirka 50 procent av lånelikviden erhölls i samband med signering av avtalet och resterande belopp kan påkallas under lånets löptid. 

Lånet löper med en fast årlig ränta om 13,0 procent på det för tiden erhållna kapitalet. Fastigheten CFS Residential har lämnats som säkerhet för lånet tillsammans med aktier i det dotterbolag som äger fastigheten, CFS Residential Property SL. Även dotterbolaget Flexshare Espana SL lämnar företagsgaranti för lånet. Inga andra tillgångar finns i CFS Residential Property SL än den fastighet som lämnats som säkerhet.

Som en följd av att säkerheten i aktierna lämnas, flyttas den säkerhet som Andreas Bonnier erhöll i samma aktier enligt pressmeddelande offentliggjort den 30 juni 2017. Andreas erhåller istället andrahandspant efter Banco Popular i 13 av de 99 lägenheter som Quartiers äger i Hacienda de Cifuentes i Benahavis. Värdet på säkerheten motsvarar det åtagande som Andreas har lämnat. 

Finansieringen med Frux Capital och det tidigare offentliggjorda pressmeddelandet avseende finansieringen med den spanska banken BBVA, utgör del av Bolagets strategi att stärka kassan och möjliggöra nya fastighetsförvärv, samt färdigställa pågående projekt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 17:50.

Prenumerera

Dokument & länkar