• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers säkerställer finansiering om 18,5 MEUR med sänkt ränta och frigjort kassaflöde för tillväxt, samt möjliggör att återuppta utdelning på preferensaktier

Quartiers säkerställer finansiering om 18,5 MEUR med sänkt ränta och frigjort kassaflöde för tillväxt, samt möjliggör att återuppta utdelning på preferensaktier

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag, enligt tidigare kommunicerad plan, refinansierat Bolagets lån med DeShaw som ingicks 2020 i samband med utbrottet av Covid-19 i Europa. I samband med refinansieringen är Bolaget inte längre förhindrat att genomföra utdelning på sina preferensaktier. Ny långivare är Alteralia Real Estate Debt FIL (”Alteralia”). Lånebeloppet uppgår till 18,5 MEUR med säkerhet i fastigheterna Boho Club och CFS Residential, samt pant i vissa av Bolagets dotterbolag. Av flera möjliga finansieringsalternativ, däribland bankfinansiering, bedömdes lånet med Alteralia vara det mest flexibla avseende belopp och säkerheter, samt således det alternativ som ger bäst möjligheter för Quartiers att frigöra och resa nytt kapital för ytterligare expansion.

Det nya lånet löper med en ränta som består av en basränta om 5%. Basräntan kan stiga i nivå med Euribor 3 månader (”EURIBOR 3M”) i de fall EURIBOR 3M överstiger noll. Därtill består lånet av en rörlig del som kan sjunka från initiala 1,50% till 0,75% om Bolagets lånekvot på de pantsatta tillgångarna sjunker från nuvarande cirka 58% till under 45%.

Det nya lånet med Alteralia möjliggör att uppta annan lånefinansiering och förvärva nya tillgångar. Säkerhet för det nya lånet med Alteralia är begränsat till fastigheterna runt omkring Boho Club vilket innebär att Bolaget därmed kan uppta finansiering separat för byggnation av bland annat Ocean View (projekt för att bygga och sälja 60 lägenheter), samt fritt använda kassaflödet från bostadsförsäljningar till nya investeringar och projekt.

Quartiers är därtill inte längre förhindrat att genomföra utdelningar på sina preferensaktier. Styrelsen kommer återkomma med förslag avseende en plan för när och i vilken omfattning utdelning kommer att återupptas, samt besked om när återbetalning av upplupen preferensaktieutdelning kan delas ut. Ett bolagsstämmobeslut krävs för att utdelningen ska återupptas.

Refinansieringen innebär en minskning av de årliga räntekostnaderna med cirka 12 MSEK. Lånet har en löptid om fem år med möjlighet till återbetalning i förtid utan extra kostnader efter två år.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2022 kl. 15:15.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998
Hemsida: www.quartiersproperties.com

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar