Quartiers upptar finansiering för utveckling av villaprojekt i Nueva Andalucia

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har via sitt spanska dotterbolag Flexshare Espana SL ingått ett finansieringsavtal med Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB (”Långivaren” eller ”Strandängen Bostäder”) avseende finansiering av byggnation av Quartiers villaprojekt i Marbella, även benämnt som projekt Amapura. Lånebeloppet uppgår till 1 340 000 EUR varav 700 000 EUR ska användas för byggnation av villan och resterande 640 000 EUR får användas av Bolaget till andra projekt. 

Lånet har en löptid om två år och löper med en årlig ränta om 7,46% per år. Vid ett nettoförsäljningsvärde överstigande 1 540 000 EUR utgår en vinstdelning om 50% av vinsten till Långivaren. Det innebär exempelvis att den effektiva räntan vid ett förväntat nettoförsäljningsvärde om 1 800 000 EUR uppgår till 12,3%. 

Quartiers ordförande Jörgen Cederholm är även ordförande i Strandängen Bostäder. Jörgens ägande i båda bolagen understiger 10%. Ordförande avstod sin rösträtt i frågan när styrelsen fattade beslut om finansieringen.

Villkoren för lånet var det mest förmånliga Quartiers kunde uppnå för just Amapura. Utifrån projektets och lånemarknadens förutsättningar i Spanien bedöms villkoren vara jämförbara eller bättre än genomsnittet på marknaden.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 11:45.

Taggar: