Uppdatering med anledning av Coronaviruset

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) bedriver sin verksamhet på den spanska solkusten i Marbellaregionen och är liksom hela världen påverkat av den pågående Coronapandemin. Exempelvis har Spaniens regering under helgen infört särskilda restriktioner som begränsar rörelsefriheten i hela landet. Åtgärderna, som innebär att all icke samhällsnödvändig verksamhet stängs ner, görs för att begränsa spridningen av Coronaviruset. Hotell tillåts emellertid fortsatt att hålla öppet eftersom det är en nödvändig infrastruktur för att säkerställa logi för de människor som vistas i landet och inte har egen bostad.

Quartiers såg situationen tidigt och har förberett sig väl. Därtill har Boho Club exempelvis inga hissar, trånga korridorer eller liknande och är därmed väl ägnat för ett förstklassigt boende även för den som behöver isolera sig under rådande situation i Spanien. Således har hotellet alltjämt öppet och serverar alla måltider till hotellets gäster i sina bungalows respektive rum.

Quartiers lägenhetshotell i Benahavis håller också fortsatt öppet. På båda anläggningarna har Bolaget inrättat särskilda rutiner för att värna om gästernas hälsa och samtidigt göra deras vistelse så bekväm som möjligt. 

Quartiers Properties följer de spanska myndigheternas riktlinjer och vidtar alla tänkbara säkerhetsåtgärder på anläggningarna för att begränsa smittorisken för befintliga gäster och för människor som behöver logi under sin vistelse i regionen.  

Genom att förbereda sig och anpassa verksamheten till rådande läge, har Bolaget kunnat hitta nya lösningar som möjliggör att en hel del verksamhet alltjämt är igång. Samtidigt har Bolaget redan kunnat dra ner personalstyrkan avsevärt även om fortsatta nedskärningar väntas ske under kommande vecka. På så sätt hålls kostnaderna rimliga i relation till omfattning av verksamhet och intäkter. Vidare anpassning av kostnadsbasen sker löpande utifrån hur läget utvecklar sig. 

Den pågående refinansieringsprocessen bedöms ta längre tid än estimerat på grund av den pågående pandemin. Bolaget för dock intensiva diskussioner med ett antal intresserade långivarare och fortsätter diskussionerna med dessa även om slutgiltigt beslut kan dröja på grund av de aktuella omständigheterna. Quartiers för också diskussioner med banker avseende särskilda lån till företag vars verksamhet påverkas i särskilt stor omfattning av Coronaviruset, där Quartiers genom sin inriktning på turismnäringen ingår. 

Bolaget arbetar också på att ta del av de lån som såväl spanska som svenska staten avser upplåta till drabbade företag. Båda staterna väntas inom kort komma med nya direktiv kring detta, samt hantering av personal, rörelsefrihet till utlandet och så vidare. Därtill fortsätter Quartiers sitt intensiva arbete för att hantera situationen på bästa sätt, samt kvantifiera de ekonomiska effekterna och lägga om planer i pågående byggprojekt om och när så behövs. 

Bolaget planerar därför att uppdatera sina aktieägare med ett nytt pressmeddelande fredagen den 20 mars avseende planerade och genomförda åtgärder, samt bedömda ekonomiska effekter av de genomförda åtgärderna. Extraordinära händelser utifrån omständigheterna kommer att pressmeddelas separat.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 23:30.

Prenumerera

Dokument & länkar