Mer från Bolaget Månadsbrev april 2019

Under april månad har vi fortsatt med vårt utvecklings- och dokumentationsarbete. Deltagit i Innovation week LTH samt det första SME-föreningsmötet, Get-In-The-Ring investerarmöte samt introducerat två nyanställda; Jim Hansson och Håkan Erlandsson.

Vi ställde ut på Innovation Week LTH i Lund där vi träffade många studenter, och ett 30-tal andra företag i Lund inom olika områden. Detta är ett årligt förekommande event hos Lunds Tekniska Högskola. https://iwtlth.se/

Björn Wallin, VD på Recall Capital, har tillsammans med PwC och DLA Piper tagit initiativet till en ny förening för SME-bolag (dvs. Small Medium Enterprise-bolag) i Sverige.
Läs gärna mer om Björn och tankarna bakom denna förening på följande länk:

https://www.realtid.se/han-vill-ena-borsens-smabolag

QuickCool är en av de drygt 70 medlemmar som har anslutit sig till denna förening. Syftet med SME-Sweden föreningen är att ”värna, verka för och driva centrala och principiella frågor som berör småbolagen och deras listningar på svenska marknadsplatser”.

”Hela situationen för listade småbolag har förändrats med många nya regler vilket gjort vardagen påtagligt mer komplex och riskfylld för både bolag och dess företrädare. Ofta är regler utformade utifrån de stora bolagen utan anpassning och hänsyn till de mindre bolagens situationer och förutsättningar. Även sjunkande handelsvolymer för de mindre bolagen är en utmaning. Tillsammans ska vi förbättra situationen för SME-bolag i Sverige.”
Läs gärna mer på följande länk: https://www.smesweden.com/

Den första veckan i april började Jim Hansson som Director of Operations hos QuickCool. Som tidigare har nämnts är Jim en erfaren produktionsplanerare och kommer att bidra med sina många års erfarenheter av inköp, produktion, process och optimeringsfrågor.

Under månaden ersattes Joakim Nilsson såsom CTO av Håkan Erlandsson. Håkan har ett stort kunnande och erfarenhet efter många år inom den medicintekniska branschen både hos Baxter och som senior konsultchef på tre olika konsultbolag.

Jim och Håkan är viktiga pusselbitar i vårt arbete med att förstärka vår organisation och förändra vår företagsstruktur där vi fasar ut konsulter och ersätter med egna, dedikerade resurser.

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/ 

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar