Mer från Bolaget Månadsbrev november 2019

Report this content

Under november månad har vi fortsatt med vårt utvecklings- och dokumentationsarbete. Förhandlingarna avseende vår långsiktiga finansiering har fortsatt, ytterligare en patentansökan lämnades in till PRV, vår Notified Body, TÜV Süd, genomförde sin årliga revision av vårt kvalitetsledningssystem och vi deltog på Stora Aktiedagen i Stockholm.  

Vår notified body, TÜV Süd, genomförde sina årliga revision av vårt kvalitetsledningssystem under två dagar enligt ISO 13485:2016. Det blev en väl genomförd inspektion och granskning av vårt kvalitetsledningssystem. Inspektionen visar att vi rutinmässigt arbetar enligt ISO 13485:2016 och att våra förberedelser var goda.

Vi undertecknade ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med Biovation Sciences Ltd som avser den långsiktiga finansieringen. Då vi anser att vi behöver ytterligare tid att diskutera och förhandla fram en lösning valde vi att ställa in den extra bolagsstämman. Vi återkommer inom två veckor med en ny kallelse.

Vi lämnade in en patentansökan under november månad, ”Device and method for cerebral temperature control”, till PRV som förstärker vårt grundpatent. Vi arbetar vidare med ytterligare några tankar och idéer som vi avser att fullfölja i form av patentansökningar inom några månader.

Tillsammans med 64 andra företag så deltog vi på Stora Akiedagen i Stockholm. Totalt besökte 470 personer utställningen och presentationerna samt ytterligare 3000 tittade på webben. Man räknar med att totalt 20.000 personer tittar på någon av presentationerna.

Jag fick möjlighet att träffa många besökare i QuickCools monter och vår presentation var välbesökt. Det var i stort sett fullsatt i lokalen.

För att se hela presentation, klicka på följande YouTube länk:

https://youtu.be/SRcSIsfb4rs 

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/ 

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar