QuickCool AB (publ) tecknar distributionsavtal för Baltikum

QuickCool AB (publ) ("QuickCool") har undertecknat ett distributionsavtal med UAB Labostera  som inkluderar Estland, Lettland och Litauen. QuickCool, som utvecklar en patenterad intranasal kyllösning för patienter som har drabbats av plötsligt hjärtstopp, har undertecknat sitt fjärde distributionsavtal. Denna gång för de baltiska staterna med UAB Labostera i Litauen.

Labostera grundades 2005 och har mångårig erfarenhet av att sälja hälsovårdslösningar i Baltikum. Labostera har en bred portfölj men specialiserar sig på att erbjuda utrustning inom forskning, utbildning och hälsovård.

"QuickCool’s innovativa intranasala kyllösning gör att vi kan expandera ytterligare inom intensivvårdsområdet. Vi erbjuder utbildning, installation av utrustning, underhåll, och eftermarknadsservice. Att erbjuda konsulttjänster som även innefattar seminarier och utbildning är samexisterande aktiviteter i vår framgångsrika affärsmodell", säger General Manager och grundare, Mr. Vytautas Aikevicius.

”Vi har funnit den mest optimala partnern för att representera QuickCool i Baltikum", säger Fredrik Radencrantz, VD på QuickCool. "Labostera kommer att fortsätta sin tillväxt inom området intensivvård. Vi gillar särskilt deras erfarenhet och engagemang för utbildning, eftersom detta är en betydande framgångsfaktor när man etablerar och upprätthåller en långsiktig affärsrelation med hälso- och sjukvårdspersonal.”

UAB Labostera
Labostera har distributionsrättigheter till andra medicintekniska produkter såsom spektrometrar, ENT- produkter, analysutrustning och utrustning för organtransplantationer, för att bara nämna några. Labostera är väletablerat i Litauen, men växer snabbt i både Estland och Lettland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar