Ny undersökning: Bristande flexibilitet för anställda inom detaljhandeln gör att företagens produktivitet och tillväxt minskar

Var sjätte arbetsgivare inom detaljhandeln räknar med upp till 25 procents minskad produktivitet, och drygt en av tre arbetsgivare räknar med drygt 20 procent i missad tillväxt på grund av att man inte är tillräckligt flexibel gentemot sina skiftarbetare. Det visar en nyligen genomförd studie av det svenska tech-företaget Quinyx.

Erik Fjellborg, CEO Quinyx

Undersökningen The Flexibility Report är utförd av Censuswide på uppdrag av Quinyx. Den visar att också många arbetsgivare inom den av e-handel pressade detaljhandeln, inser produktivitets- och tillväxtpotentialen med att förbättra skiftarbetarnas möjlighet till flexibilitet. Trots det säger sig vartannat detaljhandelsföretag i undersökningen inte ens arbeta aktivt med att behålla skiftarbetare.

Knappt var sjätte arbetsgivare inom detaljhandeln har dock som uttalad strategi att erbjuda sina anställda flexibla arbetsscheman som ger dem möjligheten att bättre kunna planera sin vardag.

– Inom detaljhandeln är det särskilt viktigt att ha en engagerad personal. Kundmötet är viktigt inom detaljhandeln, som idag utmanas av e-handel. Därför är det viktigt att arbetsgivare inom detaljhandeln fokuserar på att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver, säger Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.

– Ett andra steg mot ökad produktivitet och tillväxt är att implementera ett kraftfullt planerings- och prognosverktyg som är anpassat för personalintensiva verksamheter som kräver snabba ändringar i schemat och avancerad tidredovisning, säger Erik Fjellborg.

Om undersökningen
Quinyx har frågat 1 600 arbetsgivare och chefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien om rekrytering av, och hur man behåller skiftarbetare, samt hur utmaningarna ser ut med den flexibla arbetskraften. Dessutom användes vid undersökningen forskningsmaterial om framtiden för arbetsmarknadsutvecklingen i Europa. Dessa prognoser tillhandahålls av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

Läs mer om Censuswide.

Läs mer om Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Selander, Nordic Marketing Manager

Mobil: +46-706-65 64 45
E-post: fredrik.selander@quinyx.com

Quinyx erbjuder en molnbaserad plattform som gör det enkelt för arbetsgivare och medarbetare att planera scheman, optimera bemanning efter behov och skapa engagemang i organisationer. Företaget har närmare 200 anställda och huvudsaklig kundbas i Europa med kontor i Storbritannien, Sverige, Finland, Tyskland, Norge, Danmark och Nederländerna. Plattformen har över 500 000 användare i fler än 30 länder. Bland kunderna finns stora arbetsgivare såsom Coor, Espresso House, McDonalds, Filmstaden, Capio och Hemtex. För mer information se quinyx.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Inom detaljhandeln är det särskilt viktigt att ha en engagerad personal. Kundmötet är viktigt inom detaljhandeln, som idag utmanas av e-handel. Därför är det viktigt att arbetsgivare inom detaljhandeln fokuserar på att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx