Citat

Sex av tio arbetsgivare i besöksnäringen säger att de har problem med att rekrytera och behålla personal samtidigt som medarbetarna framförallt saknar medbestämmande. Då är det dags att modernisera arbetssätten och verktygen man jobbar med.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.
Det kommer att bli tuffare än i Europa och vi har stor respekt för den kommande expansionen. Men vi har en otroligt stark produkt, ett starkt team och en stark vision om att förändra marknaden. Vårt mål med Quinyx resa är tydligt – vi vill skapa ett bättre liv för miljontals människor genom att förbättra deras arbetsliv.
Erik Fjellborg, vd Quinyx
Det är bra att så många arbetsgivare inom besöksnäringen ser produktivitets- och tillväxtpotentialen med att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx
Det är bra att så många arbetsgivare inom hälsosektorn ser potentialen med att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx
Det är bra att så många arbetsgivare inom logistikbranschen ser produktivitets- och tillväxtpotentialen med att öka skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx
Det är bra att så många arbetsgivare ser produktivitets- och tillväxtpotentialen med att öka skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx
Arbetsgivarnas syn på flexibilitet är mycket mer utbredd, accepterad och utvecklad inom tjänstemannayrken. Vi tycker att samma syn även borde gälla inom personalintensiva låglöneyrken. Här finns ett stort behov av flexibilitet, men här är det också minst sannolikt att det ges förutsättningar för det.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx
Inom detaljhandeln är det särskilt viktigt att ha en engagerad personal. Kundmötet är viktigt inom detaljhandeln, som idag utmanas av e-handel. Därför är det viktigt att arbetsgivare inom detaljhandeln fokuserar på att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx