• news.cision.com/
  • Quinyx/
  • Ny undersökning: Bristande flexibilitet hos arbetsgivare sänker produktivitet och tillväxt i personalintensiva låglönebranscher

Ny undersökning: Bristande flexibilitet hos arbetsgivare sänker produktivitet och tillväxt i personalintensiva låglönebranscher

Report this content

Var tredje svensk arbetsgivare inom låglöneyrken räknar med upp till tio procents minskad produktivitet, och var femte räknar med upp till tio procent i missad tillväxt på grund av att man inte är flexibel gentemot sina skiftarbetare. Det visar en nyligen genomförd studie av det svenska tech-företaget Quinyx. 

Erik Fjellborg, CEO Quinyx

Undersökningen The Flexibility Report är utförd av Censuswide på uppdrag av Quinyx. Den visar att många svenska arbetsgivare inser produktivitets- och tillväxtpotentialen med att öka skiftarbetarnas flexibilitet. Trots det så är det hela fyra av tio företag som överhuvudtaget inte arbetar aktivt med att behålla skiftarbetare. Fyra av tio arbetsgivare har dock som uttalad strategi att erbjuda sina anställda flexibla arbetsscheman som ger dem möjligheten att bättre kunna planera sin vardag.

– Det är bra att så många arbetsgivare ser produktivitets- och tillväxtpotentialen med att öka skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver, säger Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.

Ett annat sätt att arbeta för att underlätta för skiftarbetare är att använda ny teknik som AI, webbaserade system och digitala kommunikationshjälpmedel. Varannan arbetsgivare säger sig också ha en plan för att införa ny teknik och var fjärde arbetsgivare säger sig redan ha infört det.

– Ett andra steg mot ökad produktivitet och tillväxt är att implementera ett kraftfullt planerings- och prognosverktyg som är anpassat för personalintensiva verksamheter som kräver snabba ändringar i schemat och avancerad tidredovisning, säger Erik Fjellborg.

– Om arbetsgivarna ställer om och ser vikten av att skapa mer engagerade och motiverade medarbetare, så kommer det i sin tur att få en direkt positiv effekt på både organisationens leverans och lönsamhet, avslutar Erik Fjellborg.

Om undersökningen
Quinyx har frågat 1 600 arbetsgivare och chefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien om rekrytering av, och hur man behåller skiftarbetare, samt hur utmaningarna ser ut med den flexibla arbetskraften. Dessutom användes vid undersökningen forskningsmaterial om framtiden för arbetsmarknadsutvecklingen i Europa. Dessa prognoser tillhandahålls av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

Läs mer om Censuswide.

Läs mer om Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Selander, Nordic Marketing Manager

Mobil: +46-706-65 64 45
E-post: fredrik.selander@quinyx.com

Quinyx erbjuder en molnbaserad plattform som gör det enkelt för arbetsgivare och medarbetare att planera scheman, optimera bemanning efter behov och skapa engagemang i organisationer. Företaget har närmare 200 anställda och huvudsaklig kundbas i Europa med kontor i Storbritannien, Sverige, Finland, Tyskland, Norge, Danmark och Nederländerna. Plattformen har över 500 000 användare i fler än 30 länder. Bland kunderna finns stora arbetsgivare såsom Coor, Espresso House, McDonalds, Filmstaden, Capio och Hemtex. För mer information se quinyx.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är bra att så många arbetsgivare ser produktivitets- och tillväxtpotentialen med att öka skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx