• news.cision.com/
  • Quinyx/
  • Ny undersökning: Bristande flexibilitet från arbetsgivare får skiftarbetare och extrapersonal att säga upp sig

Ny undersökning: Bristande flexibilitet från arbetsgivare får skiftarbetare och extrapersonal att säga upp sig

Report this content

Brist på flexibilitet och möjligheten att planera sin vardag är den största anledningen till att svenska skiftarbetare och extrapersonal lämnar sina jobb. Det visar en nyligen beställd studie av det svenska tech-företaget Quinyx. Obekväm arbetstid och dåligt betalt är andra anledningar till att skiftarbetare lämnar sina anställningar. Arbetsgivarna säger sig ha förståelse för problematiken, ändå dröjer åtgärderna.  

Erik Fjellborg, CEO Quinyx

Undersökningen The Flexibility Report är utförd av Censuswide på uppdrag av Quinyx. Den visar också att svenska skiftarbetare och extraanställda inom personalintensiva låglönebranscher gärna skulle se en ökad flexibilitet från arbetsgivarnas sida.

– Arbetsgivarnas syn på flexibilitet är mycket mer utbredd, accepterad och utvecklad inom tjänstemannayrken. Vi tycker att samma syn även borde gälla inom personalintensiva låglöneyrken. Här finns ett stort behov av flexibilitet, men här är det också minst sannolikt att det ges förutsättningar för det. Vi hoppas att arbetsgivarna ser detta som en möjlighet att prioritera frågan om flexibilitet och arbetsmiljö och ha det högt upp på agendan, säger Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.

Arbetsgivaren inser vikten av flexibilitet men åtgärder dröjer

Mer än hälften av de svenska arbetsgivarna säger sig förstå att flexibilitet är viktigt för skiftarbetare, drygt en tredjedel av de svenska arbetsgivarna tycker till och med att det är mycket viktigt. Svenska arbetsgivare är alltså väl medvetna om problemen som uppstår till följd av brist på skiftarbetare. En av fem arbetsgivare i undersökningen räknar också med att det har inneburit missad tillväxt, och lika många tror att det innebär minskad produktivitet.

– Även om majoriteten av arbetsgivarna inser vikten av att vara flexibla, så har de ännu inte vidtagit några åtgärder för att åstadkomma just det. Anledningen till det är att de helt enkelt inte vet var de skall börja. Ett viktigt första steg är att inse att det inte bara finns en väg framåt som passar alla. Därför tror vi att arbetsgivaren måste inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver, säger Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.

Om undersökningen
Quinyx har frågat 1 600 arbetsgivare och chefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien om rekrytering av, och hur man behåller skiftarbetare, samt hur utmaningarna ser ut med den flexibla arbetskraften. Dessutom användes vid undersökningen forskningsmaterial om framtiden för arbetsmarknadsutvecklingen i Europa. Dessa prognoser tillhandahålls av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

Läs mer om Censuswide.

Läs mer om Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Selander, Nordic Marketing Manager

Mobil: +46-706-65 64 45
E-post: fredrik.selander@quinyx.com

Quinyx erbjuder en molnbaserad plattform som gör det enkelt för arbetsgivare och medarbetare att planera scheman, optimera bemanning efter behov och skapa engagemang i organisationer. Företaget har närmare 200 anställda och huvudsaklig kundbas i Europa med kontor i Storbritannien, Sverige, Finland, Tyskland, Norge, Danmark och Nederländerna. Plattformen har över 500 000 användare i fler än 30 länder. Bland kunderna finns stora arbetsgivare såsom Coor, Espresso House, McDonalds, Filmstaden, Capio och Hemtex. För mer information se quinyx.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetsgivarnas syn på flexibilitet är mycket mer utbredd, accepterad och utvecklad inom tjänstemannayrken. Vi tycker att samma syn även borde gälla inom personalintensiva låglöneyrken. Här finns ett stort behov av flexibilitet, men här är det också minst sannolikt att det ges förutsättningar för det.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx