Ny undersökning: Bristande flexibilitet för anställda inom sjukvården minskar produktiviteten

Drygt var sjätte arbetsgivare inom sjukvården räknar med upp till hela 30 procents minskad produktivitet på grund av att man erbjuder dålig flexibilitet för sina skiftarbetare. Det visar en nyligen genomförd studie av det svenska tech-företaget Quinyx.

Erik Fjellborg, CEO Quinyx

Undersökningen The Flexibility Report är utförd av Censuswide på uppdrag av Quinyx. Den visar också att många arbetsgivare inom sjukvården ser potentialen med att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Trots det säger drygt fyra av tio chefer inom hälso- och sjukvård i undersökningen att de inte ens arbetar aktivt med att behålla de som arbetar skift.

Men nästan fem av tio arbetsgivare inom hälso- och sjukvård säger sig dock ha som uttalad strategi att erbjuda sina anställda flexibla arbetsscheman som ger dem möjligheten att bättre kunna planera sin vardag.

– Det är bra att så många arbetsgivare inom hälsosektorn ser potentialen med att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver, säger Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx.

– Ett andra steg mot ökad produktivitet och tillväxt är att implementera ett kraftfullt planerings- och prognosverktyg som är anpassat för personalintensiva verksamheter som kräver snabba ändringar i schemat och avancerad tidredovisning, säger Erik Fjellborg.

Om undersökningen
Quinyx har frågat 1 600 arbetsgivare och chefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien om rekrytering av, och hur man behåller skiftarbetare, samt hur utmaningarna ser ut med den flexibla arbetskraften. Dessutom användes vid undersökningen forskningsmaterial om framtiden för arbetsmarknadsutvecklingen i Europa. Dessa prognoser tillhandahålls av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

Läs mer om Censuswide.

Läs mer om Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP).

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Selander, Nordic Marketing Manager

Mobil: +46-706-65 64 45
E-post: fredrik.selander@quinyx.com

Quinyx erbjuder en molnbaserad plattform som gör det enkelt för arbetsgivare och medarbetare att planera scheman, optimera bemanning efter behov och skapa engagemang i organisationer. Företaget har närmare 200 anställda och huvudsaklig kundbas i Europa med kontor i Storbritannien, Sverige, Finland, Tyskland, Norge, Danmark och Nederländerna. Plattformen har över 500 000 användare i fler än 30 länder. Bland kunderna finns stora arbetsgivare såsom Coor, Espresso House, McDonalds, Filmstaden, Capio och Hemtex. För mer information se quinyx.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är bra att så många arbetsgivare inom hälsosektorn ser potentialen med att förbättra skiftarbetarnas flexibilitet. Men det kan naturligtvis bli bättre. Och det behöver inte vara så svårt. Ett viktigt första steg är att inleda en dialog med sina anställda för att bättre förstå vad de behöver.
Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx