Kommuniké från extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) (bolaget) höll idag den 7 februari 2019 en extra bolagsstämma där Stine Rolstad Brenna valdes till styrelseordförande. Stine Rolstad Brenna har varit styrelseledamot i Bolaget sedan april 2017 och övertar rollen från den avgående ordföranden Bertil Villard.

Stine Rolstad Brenna är en erfaren ledande befattningshavare inom den nordiska energibranschen. Hon har tidigare varit CFO och senior vice president på E-CO Energi Holding AS (Norges näst största elproducent) samt styrelseordförande för E-COs pensionsfond.

Stine Rolstad Brenna tillför bolaget värdefulla erfarenheter från lednings- och styrelsearbete i olika branscher. För närvarande har hon styrelseuppdrag i Lyse AS (tele- infrastruktur- och energikoncern baserad i Stavanger), i Boligbygg Oslo KF (äger och förvaltar bostäder på uppdrag av Oslo Kommun), i Oslo Vognselskap AS (en aktör inom Oslos kollektivtrafik) samt i ett antal start-up företag inom techsektorn. Stine Rolstad Brenna har tidigare arbetat över 20 år med finansierings- och ledningsfrågor i privata norska företag. Hon har en magisterexamen i Management från BI Norwegian School of Management.

“Redan när Bertil Villard tillträdde som styrelseordförande i Rabbalshede Kraft 2017 uttalade han att det var ett uppdrag han åtog sig för en begränsad period. Nu har tiden kommit då Bertil Villard vill avsluta sitt ordförandeskap. Bertil Villard har bidragit till att skapa en god styrning i bolaget och vi är tacksamma för hans arbete hos oss.

Styrelsen är glad över att Stine Rolstad Brenna tar denna viktiga roll som styrelseordförande i Rabbalshede Kraft. Stine har bidragit stort till bolaget sedan hon tillträdde som styrelseledamot 2017. Hennes branscherfarenhet, affärsintresse och entusiasm är starka tillgångar för bolaget. Styrelsen ser fram emot hennes vägledning och ledarskap i det Rabbalshede Kraft som bygger på den solida grund som Bertil Villard lagt under sin tid som ordförande.” säger styrelseledamoten Frederic de Stexhe.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13 | E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar