Valberedning inför Railcare Group AB:s årsstämma 2022

Report this content

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 38,9 procent (30 september 2021) av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen vid behov lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@railcare.se. Railcares årsstämma för 2022 kommer äga rum den 4 maj 2022 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Taggar:

Prenumerera