Dela

Citat

Australien är en intressant marknad, som många andra har de ett stort underhållsbehov av järnvägsinfrastrukturen. Skillnaden är att järnvägen i större utsträckning ägs av enskilda företag, till exempel gruvbolagen som då också ansvarar för allt underhåll på sina egna järnvägar.
Jonny Granlund, affärsområdesansvarig för Railcares entreprenadverksamhet samt Maskin & Teknik
Jag är imponerad och stolt över det engagemang som våra medarbetare visat i denna utmanande tid. Kännetecknet för vår starka företagskultur är att vi är flexibla, snabbfotade och lösningsorienterade, och det visar sig än en gång vara vår största tillgång.
Mattias Remahl, verkställande direktör
Det är första gången den här typen av lok rullar på den svenska järnvägen. Vi kommer att använda dem som beredskapslok inom ramen för det avtal vi har med Trafikverket.
Johan Hansén, ansvarig för transportverksamheten
En växande organisation och stark framtidstro gör att Railcare förändrar koncernledningen. Den nya koncernledningen består av Mattias Remahl, CEO, Lisa Borgs, ny CFO, Johan Hansén, ansvarig för transportverksamheten samt Jonny Granlund, ansvarig för entreprenadverksamheten och Maskin & Teknik.
Mattias Remahl, CEO Railcare Group AB
Vi utförde några uppdrag åt Beacon Rail under 2022 och har byggt upp en god relation med dem. Det har glädjande nog resulterat i ett återkommande förtroende.
Patrik Söderholm, verksamhetsansvarig, Railcare Lokverkstad
Vi har haft förhoppningar om ett förnyat förtroende från LKAB, och det är glädjande att vi nu får det. I detta avtal finns dessutom möjligheten till förlängning under 2024.
Mattias Remahl, CEO Railcare Group
Att våra beredskapslok finns på totalt fem orter bidrar till en ökad långsiktighet för vår transportverksamhet.
Mattias Remahl, CEO Railcare Group
- Nyfikenhet på att göra saker ”eljest” kommer, även i framtiden, att vara en framgångsfaktor. I kombination med våra nya mål leder det oss mot visionen att vara en ledande partner för att stärka järnvägssektorn och dess roll i ett hållbart samhälle.
Mattias Remahl, CEO Railcare Group
- Vår position som innovativt och drivande specialistföretag för järnvägen bidrar till goda tillväxtmöjligheter och de här målen speglar bättre vår potential de kommande fem åren.
Mattias Remahl, CEO
Vårt primära syfte är att bygga ett ännu starkare team av maskinoperatörer. Det gör vi genom att samla dem i ett bolag och rekrytera en verksamhetsansvarig som ska utveckla såväl organisation som individ.
Mattias Remahl, CEO Railcare Group
Railcare har ett helhetserbjudande som är ganska unikt. Eftersom koncernen har allt ifrån egen verkstad till lok och lokförare, så finns en oerhört stor förståelse för behoven som uppstår. Det visar sig dels genom den kunskap de besitter, dels responstid på uppkomna problem.
Arvid Haag, Fleet Manager, Nordic Re-Finance
Rekordhöga volymer, stark tillväxt och fortsatt hög rörelsemarginal är utmärkande för det tredje kvartalet. Volymerna i entreprenadverksamheten i Sverige är väsentligt högre än föregående år samtidigt som transportverksamheten haft fortsatt höga volymer.
Mattias Remahl, CEO
Det är vårt sätt att säga tack för allt ni har gjort och fortfarande gör.
Ulf Marklund, vice vd
Ett starkt andra kvartal med mer än fördubblade volymer i entreprenadverksamheten i Sverige och väsentligt högre volymer även i transportverksamheten.
Mattias Remahl, CEO
Den gångna vintern utförde vi snöröjningsarbeten på Skånebanan för första gången och redan i början av december. Klimatförändringar bidrar till kraftigare väderomslag och det känns därför bra att våra snöröjningsmaskiner även de kommande tre vintrarna fortsätter att utföra snöröjningsarbeten på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur.
Mattias Remahl, CEO
Dessa transporter kräver hög leveranssäkerhet och att vi nu har fått förnyat förtroende av LKAB är ett kvitto på vår väl fungerande transportverksamhet och givetvis mycket glädjande.
Mattias Remahl, CEO
- Ett mycket starkt kvartal som präglats av fortsatt hög beläggning i transport-verksamheten samtidigt som volymen arbeten i entreprenadverksamheten i Sverige varit högre än tidigare under året.
Mattias Remahl, CEO
Det är positivt att vi tecknat ett nytt avtal med Trafikverket som är en av våra viktigaste kunder. Att det nya ramavtalet dessutom öppnar upp för vår batteridrivna underhållsmaskin är ett viktigt steg för Railcare och för järnvägen i stort. Det driver på omställningen till en mer hållbar järnväg.
Mattias Remahl, CEO
Som en del i koncernens pågående hållbarhetsarbete har Railcare satt upp ett tydligt mål att minska förbrukningen av fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40% till år 2025.
Railcare
- Vår kärnverksamhet är att arbeta på järnvägen för att göra den hållbar, och då måste vi givetvis sätta miljön högt på agendan. Vi förtydligar nu detta med ett offensivt mål.
Mattias Remahl, CEO
Under föregående år tecknade vi ett avtal med Trafikverket om beredskapslok i Borlänge. Det är glädjande att Trafikverket ger oss fortsatt förtroende och utökar vårt uppdrag med beredskapslok på fyra nya orter. Det nya kontraktet bidrar till ökad långsiktighet i vår transportverksamhet
Mattias Remahl, CEO
Vi är väldigt glada att Infranord valt oss som leverantör till detta uppdrag då det är helt i linje med vår ambition att vara en innovativ partner till att bygga en än mer hållbar järnväg.
Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB
Vi har valt att avsluta Håkan Petterssons anställning med omedelbar verkan på grund av hans senaste veckors aktieförsäljningar som har påverkat bolaget negativt. Aktieförsäljningarna har inte gått emot svensk lag, men Railcare stödjer inte dessa försäljningar då de har gått emot interna rekommendationer”
Daniel Öholm, VD
Mikael har gedigen erfarenhet av bland annat IFRS samt den kunskap och den kompetens som vi behöver inför vårt listbyte till Nasdaq. Tack vare Mikaels bakgrund kommer vi tillsammans kunna skapa en stark ekonomifunktion på Railcare som kommer att arbeta med de, för oss, nya regelverken samt framtida projekt. Jag är glad att vi har anställt Mikael och jag vill välkomna honom till Railcare
Daniel Öholm, VD
Rekryteringen av Sofie Dåversjö är en naturlig del av vår process mot listbytet hos Nasdaq Stockholm och den nytillsatta tjänsten inom Investor Relations matchar väl bolagets tillväxtfas. Sofie har den erfarenhet och den kompetens som krävs för att vi på ett bra sätt ska kunna arbeta med de, för oss, nya regelverk som förväntas vid listbytet samt andra kommunikationsfrågor som kommer uppkomma i framtiden.
Daniel Öholm, VD
Håkan Petterson har efter nio år i företaget nu önskat att gå vidare. Han har valt att fortsätta sin karriär utanför bolaget. Jag är mycket tacksam för de år vi arbetat ihop. Håkan har en gedigen erfarenhet och han är en mycket uppskattad och respekterad kollega inom Railcare. Håkan kommer att fortsätta sitt arbete som CFO till dess att vi har rekryterat en ersättare, vilket är mycket uppskattat med tanke på den pågående process som vi är i idag. Jag önskar honom all lycka i framtiden.
Daniel Öholm, VD
¬Det känns mycket bra att vi har fått in den här ordern, det innebär att vi kan optimera beläggningen för våra maskiner i utlandsverksamheten.
Daniel Öholm, VD
-Ordern innebär att vi bryter ny mark. Den finska spårvidden har tidigare varit en barriär, men i och med att vi nu anpassar en maskin specifikt för den finska järnvägen så är det hindret borta. Med vår unika lösning, att gräva med vakuum i spåret, så är vår förhoppning att det kommer att bli mer jobb i Finland efter detta.
Daniel Öholm, VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera