Randviken tecknar grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmland

Report this content

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) har tecknat ett nytt sexårigt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmlands län (”Länsstyrelsen”) avseende kontorslokaler i fastigheten Bryggaren 12 i centrala Karlstad.

Förhyrningen omfattar totalt drygt 5 000 kvadratmeter, varav cirka 4 600 kvadratmeter kontorslokaler och resterande ytor källarförråd. Den totala bashyran uppgår till drygt 7,2 mkr per år, exklusive tillägg för drift och fastighetsskatt. Det nya hyresavtalet löper till och med 2029-04-30 och bashyran är till 100% indexreglerad under hyresavtalets löptid.

Länsstyrelsen är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten genom två förhyrningar om totalt cirka 6 600 kvadratmeter. Genom tecknandet av det nya hyresavtalet avflyttar Länsstyrelsen cirka 1 600 kvadratmeter moderna kontorslokaler i april 2023, vilka Randviken avser hyra ut till nya hyresgäster. Jämförelsevis innebär den nya förhyrningen att snitthyran ökar med cirka 32% avseende de ytor som Länsstyrelsen fortsätter hyra.

I samma fastighet har Randviken nyligen, på oförändrade villkor, förlängt ett hyresavtal med Region Värmland avseende en total yta om cirka 3 900 kvadratmeter med en bashyra om cirka 5,7 mkr. Hyresavtalet med Region Värmland löper till och med 2029-03-31 och är till 100% indexreglerat.

Genom de nya förhyrningarna ökar den genomsnittliga viktade avtalslängden för fastigheten som helhet från 1,9 år till 6,2 år.

”Vi är mycket glada över att två av Randvikens största hyresgäster, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland, trivs i sina lokaler och har gett oss ett långt, förnyat förtroende som hyresvärd. Genom det gröna hyresavtalet med Länsstyrelsen fördjupar vi ytterligare vårt gemensamma arbete kring hållbarhetsfrågor i fastigheten, vilket är en prioriterad del av Randvikens förvaltningsstrategi. Samtidigt lämnar Länsstyrelsen cirka 1 600 kvm av moderna och flexibla lokaler som möjliggör ytterligare värdeskapande för Randviken”. – Jakob Paljak, COO Randviken

Stockholm den 29 april 2022

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se