Dela

Citat

Det är glädjande att vi får fortsatt förtroende från Castellum. För varje projekt förbättrar vi våra leveranser för att kontinuerligt upprätthålla den höga standard som Castellum förväntar sig från sina leverantörer
Jonas Almquist, VD på Raybased.
Detta är en av världens största trådlösa installationer. Men styrning av 600 enheter i ett system är inte ens nära kapacitetstaket för Raybaseds trådlösa system. Vi klarar 10 000 enheter i en lösning utan några problem och detta hoppas jag Raybased får möjlighet att visa under år 2020
Jonas Almquist, VD Raybased
Hotellbokningssystemet som integrationen gjorts emot används av flera av de största hotellkedjorna i Norden och det är flera av dessa aktörer, som följer projektet med spänning. Potentialen inom detta segment är mycket stor
Jonas Almquist, VD Raybased
Värme är ofta den största kostnaden för oss fastighetsägare. Idag förlitar vi oss på att hyresgästerna säger till om det är för kallt eller varmt. Med Raybaseds tjänst TaaS vet vi den exakta temperaturen i huset. Kombinerat med information från fjärrvärmesystemet kan vi nu enkelt och effektivt justera temperaturen optimalt. Vi ser en stor kostnads- och miljöbesparingspotential med TaaS. Vi planerar att successivt installera TaaS i alla våra fastigheter
Erik Magnusson, VD Kvarnvreten Fastigheter och aktieägare i Raybased.
TaaS är en enkel och effektiv tjänst som ger besparing, miljönytta och säkertäller att hyresgästen har rätt temperatur i sin bostad. På taket på Kvarnvretens hus monterar Raybased en Long Range Radio (LoRa) station som kan läsa temperatur, energiförbrukning etc i alla byggnader inom en radie av drygt 1,5 km. Detta innebär att vi kostnadseffektivt kan addera både fler byggnader och fler fastighetsägare till våra tjänster för digital avläsning av mätare
Jonas Almquist, VD på Raybased.
Raybased har ett mycket gott samarbete med Castellum och ordern är extra glädjande då den avropas kort tid efter att ramavtalet tecknats med Castellum. Raybased och Castellum fortsätter nu sin gemensamma inventering av behoven inom Castellum Västs fastighetsbestånd
Jonas Almquist, VD på Raybased.
Jag ser det som en styrka att ha en aktiv partner som Techstars som både kan öppna dörrar på global basis och hands’on bidra till vår utveckling
Jonas Almquist, VD Raybased AB (publ)
Nu får vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan har vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem, det kan inte bli enklare och bättre för oss. Dessutom ligger det helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi
säger Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum Väst AB
Vi är mycket glada och stolta över att teckna ett ramavtal med Castellum, ett av Sveriges mest välrenommerade fastighetsbolag. Raybased kommer att bli en viktig del i Castellums digitala transformation samtidigt som Castellum kommer att stärka Raybaseds tillväxt
Jonas Almquist, VD, Raybased AB
Detta är en mycket viktig och skalbar affär för Raybased. AcobiaFLUX har integrationen till bokningssystemen klar och de kan enkelt integrera Raybaseds lösningar i sin totalleverans till hotellen. Detta tack vare vårt konfigurationsverktyg som lanserades under Q1 – 2019. Det aktuella hotellet i Norge blir den första leveransen och vi kan snabbt och enkelt leverera samma lösning till samtliga hotell i de hotellkedjor som har integrerat sitt bokningssystem med AcobiaFLUX
Jonas Almquist, VD Raybased
Tack vare Raybaseds trådlösa styrning kan AcobiaFLUX kostnadseffektivt skapa stora besparingar i alla typer av fastigheter. Med hjälp av Raybaseds och AcobiaFLUX’s lösning kan hotellen minska energiförbrukningen, CO2 utsläpp, samt manuellt arbete och samtidigt höja komforten för sina gäster. Detta är exakt vad hela hotellbranschen är i behov av. Som kuriosa kan nämnas att Norefjell Ski & Spa årligen får byta golv för över 100.000 SEK efter att det snöat och regnat in när gäster checkat ut med öppna fönster, något som Raybaseds larmfunktion enkelt sätter stopp för. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Raybased
Mikael Nilsson, CEO AcobiaFLUX
Raybaseds strategi har varit att inte bara uppta konvertibellån på 10 MSEK till attraktiva villkor utan att även få in långsiktiga ägare med ett eget fastighetsbestånd och med ett stort kontaktnät inom fastighetsvärden. Detta har vi lyckats med genom att Brofund Group och Kvarnvreten tecknat hela konvertibelemissionen. Vi ser fram emot ett givande och fördjupat samarbete
Jonas Almquist, VD Raybased AB.
Kvarnvreten och Västmanlands Fastighetsskötsel har varit verksamma i fastighetsbranschen i över 50 år. Vi ser att Raybased har lösningarna på många av de utmaningar som fastighetsbranschen har idag. Jag tänker främst på digitalisering, minskade CO2 utsläpp och rätt inomhusklimat
Erik Magnusson VD, Kvarnvreten Fastighets AB
Fastighetsbranschen står inför en strukturomvandling drivet av teknikutveckling och digitalisering. Bolag som lyckas etablera affärsmodeller inom PropTech har goda förutsättningar till fin tillväxt framgent. Vi tycker att Raybased är ett spännande företag med potential till god värdeutveckling och de kontakter vi har haft med ledningen har varit förtroendeingivande
Johan Karlsson, Brofund Group.
Vi är nöjda med att få in Johan Karlsson och Brofund Group som ägare i Raybased. Att få tillgång till ett industriellt perspektiv och nätverk från ägarsidan förbättrar ytterligare våra förutsättningar att utveckla våra tjänster mot marknaden
Jonas Almquist, VD Raybased
Nu får vi tillgång till en stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu effektivare i vårt energieffektiviseringsarbete
Anders Björling, Teknisk Chef Castellum
Jag är oerhört glad och stolt över att Raybased får leverera sin nya Proptech-tjänst till just Castellum, som är en av Sveriges mest välrenommerade fastighetsägare. Vi har i våra tidigare projekt med Castellum kunnat visa att våra lösningar är kostnadseffektiva och mycket tillförlitliga, så i det perspektivet är detta ett naturligt steg i vår affärsrelation. ”METERING as a Service” bygger på en kombination av vår världsledande trådlösa teknik tillsammans med en arbetsprocess som skapar en enorm skalbarhet. Vi kommer redan i detta skede att ha kapacitet att ansluta 1000-tals fastigheter årligen
Jonas Almquist, VD Raybased
Mitt mål sedan jag tillträdde som VD för Raybased i november har varit att skapa Proptech-lösningar, som bygger på Raybaseds unika trådlösa teknologi och som löser konkreta behov och utmaningar hos världens fastighetsägare. Lösningarna skall tillfredsställa ett tydligt behov, vara obegränsat skalbara och vi skall ha en god lönsamhet. Samtidigt skall lösningen tillföra kunden ett konkret mervärde och vara kostnadseffektiv
Jonas Almquist, VD Raybased AB
Det är fantastiskt roligt att vi nu gått i mål med denna process och att Techstars inom kort kommer in som verkliga delägare i företaget. Techstars kommer aktivt att bidra till Raybaseds tillväxt på flera olika plan, såsom experter på att kommersialisera företag, genom kapitalanskaffning och som ingång på den nordamerikanska marknaden
Jonas Almquist VD för både Raybased AB och Raybased Proptech AB
Vi har fått en fantastisk respons hittills och träffat många intressanta besökare. Inför mässan har vi skapat en helt ny spektakulär demonstration av vårt system och vi hoppas att så många som möjligt kommer förbi och tar del av denna och hela vår verksamhet
Jonas Almquist, VD Raybased
Jag har alltid varit en tekniknörd, programmering och hårdvara ligger mig varmt om hjärtat. Dessutom har jag en stor passion för försäljning, strategifrågor och framtagning av olika affärsmodeller och kanalstrategier. Jag kan både diskutera teknik med utvecklaren och affärsutvecklingsfrågor med företagsledningen. ”Raybased har en unik lösning och ett erbjudande som saknas i marknaden. Jag ser en enorm affärspotential i företaget
Michael Odälv, nytillträdd affärsutvecklingschef hos Raybased
Vi är otroligt glada över att välkomna Michael till oss på Raybased. Med sina goda erfarenheter och höga kompetens kommer han att få en central roll både för försäljningen i Sverige och i vår internationella expansion. Vi ser också fram emot att kunderbjudandet utvecklas och förstärks – något som vi är övertygade om kommer skapa fler affärer
Jonas Almquist, VD Raybased
Emissionen tillför medel för vår tillväxt. Nu kan vi fortsätta att fokusera på vår expansion genom ökade marknadsaktiviteter och nya kunddrivna funktionaliteter
Jonas Almquist, CEO Raybased
Glädjande nog kommer Raybased genom denna emission att tillföras nya större ägare i och med att flertalet garanter uttalat sig positivt till att vara långsiktiga ägare i Raybased
Jonas Almquist, CEO Raybased
Med Raybaseds system får Profi en enkel väg framåt att automatisera avläsningen av samtliga mätare i sitt bestånd. Data som samlas in kan sedan användas för att verifiera resultatet från investeringar i energibesparande åtgärder och för debitering av hyresgäster
Jonas Almquist, VD Raybased
Profi har som mål att bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter. I Raybaseds system ser vi en möjlighet att förenkla det arbetet tack vare den trådlösa teknik som Raybased erbjuder. Vi ser potential i att effektivisera fastighetsdriften genom att våra tekniker får information om byggnadens status direkt i mobilen
Bo Svedérus, Teknisk chef på Profi
Detta är så klart ett fantastiskt steg framåt i Nordamerika och ett resultat av det arbete som Techstars Colliers engagemang har genererat
Jonas Almquist, VD, Raybased AB
Att få möjlighet att arbeta tillsammans med ett så framtidsorienterat och teknikintresserat fastighetsbolag som National Homes är väldigt positivt. Bolaget letar kontinuerligt efter nya innovativa idéer och tekniker, som kan erbjudas deras hyresgäster. Installationen på huvudkontoret gör man i syfte att få direkt erfarenhet av Raybaseds system på plats
Jonas Almquist, VD, Raybased AB
Vi har lagt ner mycket arbete, tillsammans med erfarna UI-experter (user interface), på att få ett naturligt sätt att arbeta. Med den senaste uppgraderingen, blir det även för mig, som arbetar dagligen i verktyget, snabbare och enklare att lösa uppgiften
Fredrik Moland, kundprojektledare Raybased
Vi kommer att fortsätta att arbeta intensivt med att vidareutveckla process och verktyg. Vi människor skall kunna fokusera på de övergripande designbesluten, medan datorer och programvara är överlägsna på att hantera alla de tekniska detaljerna. En långt driven automatisering är vägen framåt
Jan Ryderstam, grundare och CTO Raybased
Med Raybaseds system i fastighet och butik får ICA möjligheten att bättre förstå energianvändningen, samt möjlighet att styra och optimera inomhusklimatet trådlöst. Vårt system ger god flexibilitet och medför möjlighet att utforma lösningar, som är enkelt repeterbara
Jonas Almquist, VD på Raybased
Techstars är en av världens mest välrenommerade acceleratorer, som skapat närmare 10 miljarder dollar i investeringar för deltagande företag och vi ser deltagandet i acceleratorprogrammet som en fantastisk möjlighet för vårt bolag
Lennart Olving, CEO Raybased
Vi är stolta över affären med Lantmännen som är ny kund för Raybased. Vi är extra glada över att de möjligheter till anpassningsbara lokaler med optimalt inomhus klimat som Raybased system innebär varit en avgörande faktor för valet av Raybased. Detta visar på den stora marknad som ligger framför oss
Jonas Almquist, VD Raybased
Lantmännen har valt Raybaseds lösning därför att den ger oss hög flexibilitet, stora möjligheter till energibesparingar och i särklass bäst möjlighet till anpassning av lokalerna efter kundspecifika önskemål
Micael Folke, Förvaltare hos Lantmännen Fastigheter
Det är spännande att vi har fått denna möjlighet att installera vår plattform i Nordamerika och visa hur bra den är. Detta är något vi jobbat med sedan i somras. Allt sker inom ramen för Techstars Colliers acceleratorprogram och deras engagemang vad gäller programmet är imponerande. Raybased har genom detta initiativ fått en fantastisk möjlighet att presentera sig och bygga ett nätverk av intressanta spelare på den nordamerikanska marknaden
Lennart Olving, styrelseordförande i Raybased AB
Styrelsen är mycket nöjd med att få presentera Jonas Almquist som ny VD. Hans kompetens och erfarenhet stämmer utmärkt väl med styrelsens fokus på ökad försäljning. Jonas kommer nu in i bolaget med gedigen bakgrund och stor energi i exakt rätt tid
Lars Elmberg, styrelseordförande i Raybased AB
Raybased är ett bolag med extrem potential. Många kan tillverka trådlösa sensorer men bara Raybased kan både mäta och styra trådlöst i stor skala. Företagets lösningar ökar komfort och produktivitet för hyresgästen samtidigt som kostnad och CO2-utsläpp minskar. Jag är stolt över att få ansvaret att kommersialisera Raybaseds lösningar i stor skala
Jonas Almquist, tillträdande VD i Raybased AB
Techstars är en av världens mest välrenommerade acceleratorer, som skapat närmare 10 miljarder dollar i investeringar för deltagande företag och vi ser deltagandet i acceleratorprogrammet som en fantastisk möjlighet för vårt bolag
Lennart Olving, CEO Raybased
Vår bedömning är att den amerikanska marknaden är mycket mottaglig för Raybaseds teknik och testinstallationer är under diskussion. Vi är därför angelägna om att omgående intensifiera marknadsbearbetningen i USA
Lennart Olving, VD Raybased AB
Vi möter ett ökande intresse för Raybaseds koncept och har inte själva tillräckliga resurser att utveckla alla nya affärsmöjligheter. Genom samarbetet med Sustainable Energy Nordic AB och Jonas Almquist förstärker vi vårt team med en ytterst kvalificerad resurs, som dessutom har ett redan omfattande kontaktnät i branschen
Lennart Olving, VD Raybased
Vi är glada över att Castellum återigen har valt vårt system och ser fram emot fortsatt samarbete
Lennart Olving, VD Raybased
Den höga poängen tillsammans med ”Seal of Excellence” är ett bevis för att vår produkt möter de höga kraven på en disruptiv teknik med möjlighet till en kommersiell succé
Lennart Olving, VD Raybased
Det är roligt att det är ett teknikkonsultföretag som Rejlers som har valt att jobba med oss. Dessutom gläder det oss att få chansen att jobba vidare med en befintlig kunds fastighetsbestånd. Båda aspekterna av den här affären förstärker förtroendet för det vi jobbar med
Lennart Olving, VD på Raybased
Vi är mycket glada över vårt samarbete med Bravida och den nya affären med BRA Bygg. Vi är övertygade om att våra produkter kommer väl till nytta i den nya fastigheten. Med den trådlösa styrningen kommer det bli full kontroll på ventilationssystemet och det är ett system som är både enkelt att förstå och lätt att installera
Lennart Olving, VD Raybased
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp