Raybased tecknar ramavtal avseende Proptech-tjänster med Castellum

Report this content

Raybased AB har tecknat ett ramavtal med Castellum Väst AB som möjliggör avrop för leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a Service (MaaS) i Castellum Västs drygt 200 fastigheter, vilka är en del av Castellum koncernens 647 fastigheter. Avtalet är löpande med möjlighet till utvidgning.

Ramavtalet är en vidareutveckling av det samarbete med Castellum som inleddes 2017 då trådlös automatisk avläsning av vattenmätare installerades i ett antal fastigheter i Göteborg. Det följdes av pilotprojektet METERING as a Service (MaaS) som hittills installerats i tre fastigheter under den gångna sommaren och som redovisades i vårt pressmeddelande den 29 maj 2019.

”Nu får vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan har vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem, det kan inte bli enklare och bättre för oss. Dessutom ligger det helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi”, säger Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum Väst AB.

METERING as a Service
– Vad är det?

MaaS
är en tjänst inom PropTech som bygger på Raybaseds trådlösa teknologi. MaaS digitaliserar en tidigare helt manuell process inom fastighetsförvaltning och drift. Raybased kopplar upp samtliga mätare i en fastighet och levererar automatiskt förbrukning/effektuttag av el, värme, kyla samt vatten löpande till fastighetsägarens energiuppföljningssystem. Informationen kan även användas för fakturering av hyresgästernas el, värme, kyla och vattenförbrukning samt ger hyresgästen möjlighet att löpande följa sin energiförbrukning och kostnad via en kundportal. Tjänsten är standardiserad och implementeras enkelt och snabbt hos fastighetsägaren, samtidigt som den är obegränsat skalbar för Raybased.

Med MaaS i fastigheten slipper driftteknikern och förvaltaren all manuell avläsning, ingen behöver åka runt och läsa av mätarställningar utan förbrukningsdata går direkt till fastighetsägarens olika system utan manuell hantering. Hela flödet i fastighetsdriften automatiseras trådlöst.

MaaS
möjliggör en tillförlitlig energiuppföljning som är grunden för en byggnads energieffektivisering. Tjänsten sparar personalresurser och minskar driftkostnaden. Genom att förenkla energieffektiviseringen bidrar tjänsten till minskade CO2 utsläpp - Energibesparing i kommersiella byggnader är en av de stora klimatutmaningarna i världen.

”Vi är mycket glada och stolta över att teckna ett ramavtal med Castellum, ett av Sveriges mest välrenommerade fastighetsbolag. Raybased kommer att bli en viktig del i Castellums digitala transformation samtidigt som Castellum kommer att stärka Raybaseds tillväxt”, säger Jonas Almquist, VD, Raybased AB. 

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: +46 702 58 38 88

jonas.almquist@raybased.com


Lennart Olving 
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com


Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Raybased AB har tecknat ett ramavtal med Castellum Väst AB som möjliggör avrop för leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a Service (MaaS) i Castellum Västs drygt 200 fastigheter, vilka är en del av Castellum koncernens 647 fastigheter. Avtalet är löpande med möjlighet till utvidgning.
Twittra det här

Citat

Nu får vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan har vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem, det kan inte bli enklare och bättre för oss. Dessutom ligger det helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi
säger Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum Väst AB
Vi är mycket glada och stolta över att teckna ett ramavtal med Castellum, ett av Sveriges mest välrenommerade fastighetsbolag. Raybased kommer att bli en viktig del i Castellums digitala transformation samtidigt som Castellum kommer att stärka Raybaseds tillväxt
Jonas Almquist, VD, Raybased AB