Randviken tillträder lager- och industrifastigheter för 208,5 mkr

Report this content

Som tidigare meddelats tecknade Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) den 8 september 2021 avtal om förvärv av åtta fastigheter i Västergötland genom två separata transaktioner (”Förvärven”). Tillträde av Förvärven var villkorat av att Randviken erhåller erforderlig bankfinansiering. Bankfinansieringen säkrades tidigare denna månad och Förvärven har därmed slutförts med tillträde idag.

Förvärven görs i samarbete med Anders Tegelberg AB (”ATAB”) genom ett nybildat JV-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget uppgår till 70%.

Fastigheterna som ingår i Förvärven omfattar totalt cirka 37 000 kvm uthyrningsbar area och genererar en årlig hyresintäkt om cirka 21 miljoner kronor. Förvärven kommer att ha en positiv effekt på förvaltningsresultatet per aktie för Randvikens aktieägare.

”Förutom att det här är mycket välskötta och bra förvaltningsfastigheter som genererar stabila kassaflöden är en annan viktig aspekt i dessa affärer att vi hämtar finansiering från en ny storbank. För att kunna accelerera vår tillväxtresa är det högprioriterat för oss att bredda vår finansieringsbas och jag är väldigt nöjd med att vi i och med dessa affärer inleder en långsiktig relation med ännu en kreditgivare” kommenterar Gustaf Segerborg, VD Randviken Fastigheter.

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 16:25 CET.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.