Raybased inleder samarbete med APM Terminals

Report this content

APM Terminals har beslutat att upphandla tjänsten Raybased Metering och Raybased Temperature till fastigheterna de arrenderar av Göteborgs Hamn. Affären löper över minst 36 månader och har ett ordervärde på omkring 770 000 kr.

APM Terminals är ett dotterbolag till A.P. Möller – Maersk och förvaltar fastigheter åt moderbolaget i 74 hamnar runt om i världen. En del i bolagets arbete med kontinuerlig förbättring är att optimera fastigheternas energiprestanda. Här är tillgången till aktuell och kontinuerlig mätardata ett viktigt verktyg. 

I Göteborgs hamn har APM Terminals ett större antal mätare för el och vatten som läses av manuellt. Med Raybased Metering kommer avläsningen att automatiseras och data visualiseras i Raybaseds webbapplikation Raybased 2Way, vilket sparar tid och förenklar APM:s energiarbete.

”Data från mätare är användbart i fastighetsägares arbete med att förbättra sina fastigheters energiprestanda. Med en automatisk avläsning kan de enkelt se vilka delar av fastigheterna som driver mest kostnad och systematiskt arbeta för att minska energiförbrukning och kapa effekttoppar”, förklarar Jonas Almquist, vd på Raybased.

 

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist                                                            
VD, Raybased Holding AB (publ)    
Telefon: +46 702 58 38 88                         

jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65

fredrik.brodin@raybased.com    

 

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM).

www.raybased.com
 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar