Raybased tidigarelägger Q3-rapporten

Report this content

Raybased AB planerar att presentera sin Q3-rapport för 2019 den 28 oktober, vilket är tidigare än aviserat. Detta görs som förberedelse inför slutligt avtal med Techstars LLC, vilket förväntas undertecknas under kvartal 4, 2019. Aktuell finansiell information behövs då till den externa oberoende värderingen av de tillgångar i Raybased AB, som skall överföras till Raybased
Proptech AB.

Värderingen kommer att genomföras av Grant Thornton Sweden AB.

Se även PM daterade 10 september 2018 resp. 1 oktober 2018.

Mer information lämnas av:

Jonas Almquist                                                              

VD, Raybased AB (publ)                             
Telefon: +46 702 58 38 88                         
jonas.almquist@raybased.com 

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
               
lennart.olving@raybased.com
         
        
Om Raybased AB (publ)

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Raybased AB planerar att presentera sin Q3-rapport för 2019 den 28 oktober, vilket är tidigare än aviserat. Detta görs som förberedelse inför slutligt avtal med Techstars LLC, vilket förväntas undertecknas under kvartal 4, 2019. Aktuell finansiell information behövs då till den externa oberoende värderingen av de tillgångar i Raybased AB, som skall överföras till Raybased Proptech AB.
Twittra det här