Valberedningen inför Raybased AB:s årsstämma 2020 har bildats

Report this content

Vid årsstämman den 2 mars 2018 beslutades att Raybaseds valberedning ska bestå av minst tre ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. De två största aktieägarna ska därutöver erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

I enlighet med årsstämmans beslut har Raybaseds valberedning nu bildats. Den består av totalt tre ledamöter:

Johan Karlsson, Brofund Equity Group AB
Christian Berger utsedd av Jan Ryderstam
Lennart Olving, Raybased AB

Sammantaget representerar valberedningen 19,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i Raybased AB, baserat på ägarbilden den 8 oktober 2019.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@raybased.com.

Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2019

Årsstämma i Raybased AB för 2020 kommer att hållas i Göteborg den 6 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Olving, styrelseordförande
Telefon: 0703-194800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Raybased AB
är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation

Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Vid årsstämman den 2 mars 2018 beslutades att Raybaseds valberedning ska bestå av minst tre ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. De två största aktieägarna ska därutöver erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.
Twittra det här