Vijay Shankar ny COO på Raybased Proptech AB

Report this content

Vijay Shankar har anställts som COO och ansvarig för forskning och utveckling på Raybased. Med över
trettio års erfarenhet av affärsstrategisk rådgivning såväl nationellt som internationellt, och forskning
och utveckling inom energiteknik kommer Vijay att vara en stor tillgång i arbetet med att utveckla
Raybaseds affär vidare.

Vijay kommer närmast från Sweco och Näringsdepartementet (RISE) där han på Sweco hade rollen som
affärsrådgivare till företagets vd. På Näringsdepartement (RISE) var Vijay senior forskare och
projektledare inom innovation och utveckling till små och medelstora företag. På Raybased kommer
Vijay att fortsätta driva utvecklingen av RB2Way och skapa nya funktioner. Målsättningen är att skapa
en unik produkt som kan få ett världspatent. Han kommer också att arbeta för att etablera samverkan
med nationella och internationella aktörer inom digitalisering och automationsprocesser för tillämpad
affärsutveckling.

”Raybaseds nuvarande teknik har stor potential att utvecklas vidare. Genom att utveckla nya funktioner
på RB2Way kommer vi att utveckla en helt unik produkt. Min målsättning är att vi ska växa till en av
marknadens viktigaste aktörer inom digitalisering och automationsteknik redan under nästa år”, säger
Vijay.

Media

Media