Uppdatering gällande byte av VD i Ranplan Group AB (publ)

Förra veckan utsåg Ranplan Group AB Jie Zhang som tillförordnad VD. Efter en granskning av Jie Zhangs tillgänglighet, har styrelsen istället valt att utse ordinarie styrelsemedlemmen Per Lindberg till tillförordnad VD från 1 september 2019.

Både Jie Zhang och Per Lindberg kommer fortsätta som styrelsemedlemmar.

Som tidigare kommunicerat kommer nuvarande VD Alastair Williamson lämna sin tjänst som VD från 1 september för att sedan bli ny medlem av styrelsen – med förbehåll för godkännande av extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Andersson, Styrelseordförande
Tel: +46708190019
mats.andersson@uninvest.se
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 20 juni 2019 kl 18.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar