AVESTAS KUB SKICKAS TILL STOCKHOLM FÖR UTSTÄLLNING

Bild på kub med artikel 15: Rätten till en nationalitet på sidan.

Läsåret 2017/2018 deltog Karlfeldtgymnasiet i Avesta. I år är det Domarhagsskolans tur att vara med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram “Kuben” kring mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Eleverna har under läsåret diskuterat och tolkat artikel 15: “Rätten till en nationalitet” och inrett kuben med sina budskap. Kuben kommer att ingå i en stor nationell utställning kring mänskliga rättigheter, som öppnar i Kungsträdgården den 29 augusti.

”Kuben - Varje människa kan göra skillnad” består av stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 artiklarna i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den rättighet Domarhagsskolan har i fokus för arbetet är rättigheten till en nationalitet.

Vi känner att det blir intressant att belysa mångfalden på vår skola. Kuben har många kanter och sidor vilket kan ses som en metafor för de olika perspektiv som vår artikel handlar om, säger Monica Anderstedt, rektor på Domarhagsskolan.

UTSTÄLLNING I KUNGSTRÄDGÅRDEN

Den 29 augusti samlas alla kuber (totalt 34 stycken) samt elever och lärare från hela Sverige i Kungsträdgården. Det blir en viktig mötesplats mellan skolor och allmänheten, samt ett ställningstagande för våra mänskliga rättigheter. Utställningen invigs den 29 augusti kl 10:00 på stora scenen. Det blir ett program där några av elevernas arbeten kring mänskliga rättigheter kommer att lyftas på scen, dansuppträdanden och tal av unga förebilder. Utställningen är öppen för allmänheten 30 och 31 augusti klockan 10-18.

OM KUBPROGRAMMET

  • “Kuben - Varje människa kan göra skillnad” arrangeras av Raoul Wallenberg Academy och är ett program för skolor.
  • Kubprogrammet består av 34 kuber för mänskliga rättigheter fördelade på skolor i Sverige och utomlands. Med hjälp av en 3x3x3 meter stor kub i stål har eleverna lärt sig mer om de mänskliga rättigheterna och våga göra skillnad.
  • Tillsammans med kuberna har skolorna fått ta del av pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för och därefter inreda kuben med sina alster. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.
  • Kuberna har under hösten 2018 och våren 2019 varit fördelade på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media