Dela

Kontakt

Citat

Att få Raoul Wallenbergpriset innebär ett erkännande i vår strävan att göra skillnad. Priset innebär en stimulans till att fortsätta med våra aktiviteter.
Dina och Jovan Rajs.
Våra aktiviteter motiverar dels till att föra vidare kunskapen om Förintelsen och dels till att stärka åhörarna i att uthärda sina egna traumatiska upplevelser. Detta gäller vuxna och ungdomar, svenskar och invandrare.
Dina och Jovan Rajs
Jag känner mig hedrad över att få ingå i årets jury för Raoul Wallenbergpriset. Jag ser verkligen fram emot ta del av alla förslagen och tillsammans i juryn hitta årets pristagare. Att lyfta fram modiga förebilder som arbetar mot rasism och för alla människors lika värde är otroligt viktigt.
Bodil Sundén, tf kommunikationschef på Forum för levande historia.
Jag ser fram emot att ta del av​ alla de nomineringar och lära mig om det arbete som pågår runt om i landet i syfte att motverka främlingsfientlighet och intolerans.
Lena Posner-Körösi, medgrundare av Kommunicera, ordförande och medgrundare av Paideia Judiska Folkhögskola.
Vi har filmat lärare och delat upp deras lektionstips i kategorierna civilkurage, självledarskap och att väcka ungas engagemang. Med RWA Play skapar vi verktygslåda för lärare - en “värdegrundsuppdragslåda” - med tips för klassrummet.
Philip Hjalmarsson, projektledare för RWA Play
Vi har sett att när lärare djupdyker i dessa frågor - civilkurage, självledarskap och att väcka ungas engagemang - så händer det något både lärarna själva och med eleverna. De börjar reflektera och föra en inre dialog med sig själva. Det blir viktiga samtal i klassrummet när olika lager skalats av. Vi vill ge fler lärare möjlighet till detta och med kanalen ger vi tips på hur man kan börja.
Philip Hjalmarsson, projektledare för RWA Play
Vi hoppas att våra elever skall få ett ökade kunskaper och ett ökat engagemang kring dessa frågor för att vidare inspireras att vara med och bidra till att förändra världen och göra världen lite bättre och snällare att leva i. Förhoppningen är dessutom att vi genom kuben kan sprida det arbete vi gör med dessa frågor för att väcka tankar och inspirera även andra att vara med att göra skillnad. Tillsammans når vi så mycket längre och ju fler som kan vara med och påverka och bidra desto större resultat.
Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.
“Rätten till en omvärld” är ett utmärkt tillfälle att öka eleverna förståelse kring just rätten till ett socialt, kulturellt och strukturerat samhälle, även i ett internationellt sammanhang. Att vi tillsammans kan titta på hur de förutsättningarna ser olika ut i olika delar av världen samt vilka förändringar/förslag på förändringar vi kan ge i vårt eget närområde för att öka ungas upplevelse av tillgången till en omvärld.
Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.
Vi tycker att det känns roligt och viktigt att kuben finns hos oss igen. Det är vår förhoppning att vi med kubens hjälp tydligare kan uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag och samtidigt uppmuntra eleverna att själva göra skillnad. Det känns spännande att följa hur elever och personal genom sin kreativitet, fritt får gestalta hur vi kan stå upp för rätten till ett tryggt liv.
Helen Persson och Linda Näslund, lärare på Örnsköldsviks gymnasium
Vi hoppas också att fortsätta det goda samarbete vi redan har internt och också att kubarbetet skapar nya mötesplatser där grupper som vanligtvis inte samarbetar möts.
Helen Persson och Linda Näslund, lärare på Örnsköldsviks gymnasium
Vi på Grillska Eskilstuna hoppas att arbetet med kuben ska öka elevernas förståelse och kunskaper kring mänskliga rättigheter. Vi planerar att ställa kuben på ett allmänt torg så att vi också kan arbeta med närsamhället och visa upp elevernas arbeten. På så sätt kan vi även få upp allmänhetens ögon för Raoul Wallenberg och våra mänskliga rättigheter.
Therese Dahlkvist, lärare på Grillska gymnasiet.
Vi tänker arbeta med klasskillnader i samhället både nationellt och internationellt. Vidare kommer vi att titta på utsatta människors situation i detta. Vår skolkoncern ägs utav Stadsmissionen som vill verka för ett medmänskligare samhälle, det vore roligt om det gick att på något sätt genom detta arbete kunna bidra till ett bättre samhälle.
Therese Dahlkvist, lärare på Grillska gymnasiet.
Våra förväntningar är att fördjupa kunskaperna kring de mänskliga rättigheterna och i synnerhet vår rättighet; Rätten till en nationalitet och kring nationella minoriteter. Att synliggöra och arbeta vidare med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom vårt arbete med Kuben, samt att eleverna får autentiska mottagare för sina uppgifter.
Cilla Peiro, rektor, och Emilie Hahn, lärare på Gränbyskolan
I artikeln ”Rätten till ett människovärde” kommer tankar om allas lika värde in och acceptansen för varandras olikheter. Det är innehåll som vi arbetar vi med i skolan varje dag eftersom eleverna för det mesta är i en grupp och det är en viktig lärdom för livet. Förra året arbetade vi med artikel ”Rätten till fredliga möten” vilken vi trodde skulle vara svår för eleverna men det visade sig att det inte var några problem. Ingen rättighet är för svår för eleverna. Eleverna kan tänka bredare och på ett annat sätt än vad vi vuxna gör.
Erika Lejdal, biträdande rektor på Raoul Wallenbergskolan Järvastaden
Att varje år undervisa om och arbeta kring frågor om FN och våra mänskliga rättigheter är en viktigt tradition för oss i syfte att uppmärksamma demokrati och människors förmåga att kunna göra skillnad.
Erika Lejdal, biträdande rektor på Raoul Wallenbergskolan Järvastaden
I år har vi en grupp elever som också gör kuben som gymnasiearbete men som har valt att starta en förening på skolan som ska jobba med inkludering. Eleverna jobbar både med personal på skolan och elever. Förväntningarna är höga då arbetet i år ska jobba med att inkludera hela verksamheten på skolan och vi hoppas därmed få fler som engagerar sig och gör skillnad på olika sätt.
Melisa Filipovic, lärare på Platengymnasiet.
Att levandegöra en plåtlåda är en spännande utmaning.
Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
Det känns också som en av de viktigare rättigheterna med tanke på det samhällsklimat som råder. Yttrande- och tankefrihet är inte en självklarhet för alla. De demokratiska rättigheterna måste hela tiden försvaras.
Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
Den viktigaste förändringen sker i elevernas sinnen. En fint utsmyckad KUB är en bonus!
Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
Från tidigare år i Kubprogrammet har vi lärt oss massor om mänskliga rättigheter och hur olikt det är i världen. Vi har även lärt oss att arbetet inte måste utmynna i en storslagen inredning i kuben, det är arbetet runt och kring som är mest värdefullt, även om det är roligt att se allas tolkningar.
Csilla Scheele, lärare på Raoul Wallenbergskolan.
Raoul Wallenberg är en förebild som stod upp för sina medmänniskor. Han är hedersmedborgare i USA, Kanada, Australien och Israel och har gator och torg uppkallade efter sig över hela världen. Den 17 januari är jag med och hedrar hans minne och gärning tillsammans med Raoul Wallenberg Academy.
Utrikesminister Ann Linde
Vi ger nu stöd till vuxna som arbetar med unga mellan 16-25 år för att stödja dem att ta sina idéer vidare. Changemakers Backyard fyller en viktig funktion både på individ- och samhällsnivå.
Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy
Socialt entreprenörskap och Changemaking är bevisade verktyg för positiv samhällsförändring. Ashoka har jobbat med sociala entreprenörer runt hela världen i 40 år, och genom vårt arbete har vi konstant vittnat om vikten av att tidigt i livet känna att individen är viktig och kan påverka. Det är genom kombinationen av social förändring och affärsmodeller som unga ser en potential att förverkliga sina egna visioner av samhället. Changemakers Backyard lanseras i en otroligt viktig tid, vi ser att intresset för socialt entreprenörskap bland unga växer, och skolan måste följa med.
Maja Frankel, Co-Director och grundare av Ashoka Nordic
Föreningslivet är en arena där unga får utöva och lära sig demokrati. Genom att engagera fler unga i föreningslivet får fler en chans att forma samhället och bli stärkt som ledare. Nu lanserar vi det digitala verktyget där vi blandar både konkreta verktyg och möjlighet att matchas med en förening som passar en.
Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy
För oss på Fryshuset är det extra viktigt att unga hittar in i föreningslivet eftersom vi vet att en känsla av sammanhang, möjligheten att utöva sina passioner och närvarande vuxna förebilder är viktigt för att motverka att unga hamnar i andra, mer destruktiva sammanhang. Med vårt matchningsverktyg hoppas vi nå unga som annars kanske inte skulle vänt sig till just föreningslivet.
Anna Sandqvist Hagelin, projektledare på Fryshuset
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp