Dela

Kontakt

 • Anna Urombi

  Generalsekreterare


  070-6774193
 • Citat

  Det känns otroligt hedrande. Raoul Wallenbergs anda handlar om mod och att våga utmana när det inte är självklart att andra tycker likadant. Att vi får komma vidare som finalister i den meningen känns stort och värdefullt.
  Shanga Aziz och Rogerio Silva
  Vi lever i en tid med mycket polarisering där grupper ofta ställs mot varandra. De historiska och samtida lärdomarna av vad som händer om vi accepterar detta är brutala. Ansvaret att vända denna utveckling kan vi aldrig frånskriva oss i väntan på en hjälte som ska lösa allt. Det måste vi ta själva tillsammans. Har därför ägnat mitt liv åt att folkbilda kring mänskliga rättigheter och försöka bidra med praktiska verktyg för att göra juridiken tillgänglig för fler. Sällan har detta arbete känts så tufft men också så viktigt som nu. Så nomineringen betyder mycket. Den ger energi och uppmuntran att orka lite till.
  Hanna Gerdes
  Jag är så stolt, det är otroligt hedrande. Att veta att mitt arbete är i linje med Raoul Wallenbergs anda, en person vars mod och övertygelse har inspirerat generationer är stärkande. Det ger mig kraft att fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter och att våga agera för det som är rätt, även när det är utmanande.
  Deqa Abukar
  Raoul Wallenbergpriset är en viktig utmärkelse som hyllar människor som gör gott för samhället och visar på att pristagarnas insatser verkligen spelar roll och behövs. Genom att lyfta dessa förebilder kan andra bli inspirerade och förhoppningsvis följa efter.
  Tove Lindgren, projektledare för Raoul Wallenbergpriset.
  Viktigt att hylla dem som faktiskt höjer sin röst för att de ska orka vidare.
  Maxida Märak
  I en tid när antisemitismen återigen sprider sig, behövs Raoul Wallenberg som förebild och som utgångspunkt för en diskussion om Sverige som ett öppet land med respekt för de mänskliga rättigheterna.
  Sarah Scheller, generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy. 
  Det Raoul Wallenberg stod för är inte historia, utan dessvärre lika aktuellt idag. Därför är jag otroligt glad att se hur hans arv förvaltas av Raoul Wallenberg Academys pristagare, och hur hans budskap om mänskliga rättigheter och tolerans fortsätter att förena människor.
  Michael Wernstedt, talesperson på Raoul Wallenberg Academy.
  För mig innebär Raoul Wallenbergpriset ett stort erkännande för det arbete jag gör. Om jag och andra överlevande inte berättar historien om Förintelsen så finns stor risk att förnekarna får rätt till slut.
  Tobias Rawet, 2021 års Raoul Wallenbergpristagare
  Utnämningen till Hederspristagare stärker min och stiftelsen The Global Village engagemang att verka för att fler ska bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
  Ahmed Abdirahman, 2021 års Hederspristagare. 
  Alla mina projekt har en enorm inverkan på att utbilda människor, så att de kunde hjälpa sig själva och förbättra sitt liv när det gäller hälsa och miljö.
  Mohamed Shueb, vinnare av Ungt Kurage 2021.
  Vi i juryn har fått ta del av kandidaternas storslagna gärningar och livsavgörande initiativ. De fem som vi i år utsett till vinnare har onekligen visat uttryck för empati, mod och handlingskraft. Något som förtjänar att prisas!
  Wendy Francis, juryledamot
  — Civilkurage betyder för mig är att våga ingripa för att förändra en situation. Det kan vara att stå upp för någon som blir utsatt för en kränkande kommentar eller att sträcka ut en hand till någon som inte verkar må bra.
  Gabriella Antonic Svensson
  — När jag agerande så tänkte jag inte på risken för att vi båda två kunde ha dött, tänkte mer på att om jag inte hade agerat hade åskådare levt med blicken att se en 19-årig pojke blivit påkörd av tåget, jag skulle inte klarat av att leva med att se en ung man självmant ta livet av sig utan att någon skulle ha agerat.
  Gabriella Antonic Svensson
  Civilkurage är när man står upp för sin sak liten som stor eller en situation och att man agerar för att få till en förändring, även som i mitt fall då jag hotats, misshandlas så vittnade jag för samhället och kommande generationers skull. Ett demokratiskt samhälle bygger på rättigheter men även på skyldigheter att faktiskt agera för att få ett bättre samhällsklimat.
  "Nimo"
  Civilkurage för mig innebär att man som person ser orättvisor runt sig och bestämmer för att göra något åt saken även ifall det innebär en extra börda på en själv. Jag tycker alla människor har ett visst ansvar att agera ifall något inte är som det ska vara. När jag arbetade för antirasism i skolan genom elevkåren så betydde det att jag gick emot den stora majoritet vita som inte har sett rasismen på skolan på samma sätt som jag gjort så det var en uppförsbacke av konstant bevisande att den faktiskt existerade. Det kändes trots allt rätt, det var tungt att ta på sig det men det var det som behövdes göras.
  Yousra El Mourabit
  Vi i juryn har fått ta del av kandidaternas storslagna gärningar och livsavgörande initiativ. De fem som vi i år utsett till vinnare av Ungt Kurage har onekligen visat uttryck för empati, mod och handlingskraft. Något som förtjänar att prisas!
  Wendy Francis, juryledamot
  Vi i juryn känner oss hedrade över att ha fått uppdraget att utse de allra första vinnarna av Young Courage Award. Nivån på de internationella nomineringar som vi tagit ställning till har varit imponerande hög och det har varit ett rent nöje att få delta i juryarbetet.
  Jiloan Hamad, fotbollsspelare och juryledamot
  Vår familj har väl alla färgats av den bittra kampen att få hem honom, men för mig har det varit viktigt att också se framåt, ta till mig det ljusa och låta Raoul leva vidare i de ungdomar som inspireras av hans gärning.
  Nina Lagergren, i Sommar i P1 i Sveriges Radio 4 augusti 2014.
  Min stora önskan är att Raouls och familjens kamp inte ska ha varit förgäves, utan han ska leva vidare som en förebild för människor. Vi har ägnat oss åt att sprida hans budskap på skolor och 2001 grundades Raoul Wallenberg Academy - för att utbilda unga människor i det goda ledarskapet.
  Nina Lagergren, i Sommar i P1 i Sveriges Radio 4 augusti 2014.
  SI och RWA har under flera år samarbetat med programmet Kuben och nu tar vi ännu ett steg för att synliggöra unga människors engagemang för demokrati världen över. Genom att uppmärksamma individuella insatser och modiga handlingar vill vi öka medvetenheten om allas vårt ansvar och vad som står på spel när mänskliga rättigheter kränks eller motarbetas.
  Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.
  Unga är inte bara vår framtid, utan vår nutid. De agerar här och nu. Det vill vi uppmärksamma med Young Courage Award liksom Ungt Kurage.
  Michael Wernstedt, arbetande styrelseledamot för Raoul Wallenberg Academy samt barnbarn till Nina Lagergren — syster till Raoul Wallenberg.
  Att få Raoul Wallenbergpriset innebär ett erkännande i vår strävan att göra skillnad. Priset innebär en stimulans till att fortsätta med våra aktiviteter.
  Dina och Jovan Rajs.
  Våra aktiviteter motiverar dels till att föra vidare kunskapen om Förintelsen och dels till att stärka åhörarna i att uthärda sina egna traumatiska upplevelser. Detta gäller vuxna och ungdomar, svenskar och invandrare.
  Dina och Jovan Rajs
  Jag känner mig hedrad över att få ingå i årets jury för Raoul Wallenbergpriset. Jag ser verkligen fram emot ta del av alla förslagen och tillsammans i juryn hitta årets pristagare. Att lyfta fram modiga förebilder som arbetar mot rasism och för alla människors lika värde är otroligt viktigt.
  Bodil Sundén, tf kommunikationschef på Forum för levande historia.
  Jag ser fram emot att ta del av​ alla de nomineringar och lära mig om det arbete som pågår runt om i landet i syfte att motverka främlingsfientlighet och intolerans.
  Lena Posner-Körösi, medgrundare av Kommunicera, ordförande och medgrundare av Paideia Judiska Folkhögskola.
  Vi har filmat lärare och delat upp deras lektionstips i kategorierna civilkurage, självledarskap och att väcka ungas engagemang. Med RWA Play skapar vi verktygslåda för lärare - en “värdegrundsuppdragslåda” - med tips för klassrummet.
  Philip Hjalmarsson, projektledare för RWA Play
  Vi har sett att när lärare djupdyker i dessa frågor - civilkurage, självledarskap och att väcka ungas engagemang - så händer det något både lärarna själva och med eleverna. De börjar reflektera och föra en inre dialog med sig själva. Det blir viktiga samtal i klassrummet när olika lager skalats av. Vi vill ge fler lärare möjlighet till detta och med kanalen ger vi tips på hur man kan börja.
  Philip Hjalmarsson, projektledare för RWA Play
  Vi hoppas att våra elever skall få ett ökade kunskaper och ett ökat engagemang kring dessa frågor för att vidare inspireras att vara med och bidra till att förändra världen och göra världen lite bättre och snällare att leva i. Förhoppningen är dessutom att vi genom kuben kan sprida det arbete vi gör med dessa frågor för att väcka tankar och inspirera även andra att vara med att göra skillnad. Tillsammans når vi så mycket längre och ju fler som kan vara med och påverka och bidra desto större resultat.
  Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.
  “Rätten till en omvärld” är ett utmärkt tillfälle att öka eleverna förståelse kring just rätten till ett socialt, kulturellt och strukturerat samhälle, även i ett internationellt sammanhang. Att vi tillsammans kan titta på hur de förutsättningarna ser olika ut i olika delar av världen samt vilka förändringar/förslag på förändringar vi kan ge i vårt eget närområde för att öka ungas upplevelse av tillgången till en omvärld.
  Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.
  Vi tycker att det känns roligt och viktigt att kuben finns hos oss igen. Det är vår förhoppning att vi med kubens hjälp tydligare kan uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag och samtidigt uppmuntra eleverna att själva göra skillnad. Det känns spännande att följa hur elever och personal genom sin kreativitet, fritt får gestalta hur vi kan stå upp för rätten till ett tryggt liv.
  Helen Persson och Linda Näslund, lärare på Örnsköldsviks gymnasium
  Vi hoppas också att fortsätta det goda samarbete vi redan har internt och också att kubarbetet skapar nya mötesplatser där grupper som vanligtvis inte samarbetar möts.
  Helen Persson och Linda Näslund, lärare på Örnsköldsviks gymnasium
  Vi på Grillska Eskilstuna hoppas att arbetet med kuben ska öka elevernas förståelse och kunskaper kring mänskliga rättigheter. Vi planerar att ställa kuben på ett allmänt torg så att vi också kan arbeta med närsamhället och visa upp elevernas arbeten. På så sätt kan vi även få upp allmänhetens ögon för Raoul Wallenberg och våra mänskliga rättigheter.
  Therese Dahlkvist, lärare på Grillska gymnasiet.
  Vi tänker arbeta med klasskillnader i samhället både nationellt och internationellt. Vidare kommer vi att titta på utsatta människors situation i detta. Vår skolkoncern ägs utav Stadsmissionen som vill verka för ett medmänskligare samhälle, det vore roligt om det gick att på något sätt genom detta arbete kunna bidra till ett bättre samhälle.
  Therese Dahlkvist, lärare på Grillska gymnasiet.
  Våra förväntningar är att fördjupa kunskaperna kring de mänskliga rättigheterna och i synnerhet vår rättighet; Rätten till en nationalitet och kring nationella minoriteter. Att synliggöra och arbeta vidare med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom vårt arbete med Kuben, samt att eleverna får autentiska mottagare för sina uppgifter.
  Cilla Peiro, rektor, och Emilie Hahn, lärare på Gränbyskolan
  I artikeln ”Rätten till ett människovärde” kommer tankar om allas lika värde in och acceptansen för varandras olikheter. Det är innehåll som vi arbetar vi med i skolan varje dag eftersom eleverna för det mesta är i en grupp och det är en viktig lärdom för livet. Förra året arbetade vi med artikel ”Rätten till fredliga möten” vilken vi trodde skulle vara svår för eleverna men det visade sig att det inte var några problem. Ingen rättighet är för svår för eleverna. Eleverna kan tänka bredare och på ett annat sätt än vad vi vuxna gör.
  Erika Lejdal, biträdande rektor på Raoul Wallenbergskolan Järvastaden
  Att varje år undervisa om och arbeta kring frågor om FN och våra mänskliga rättigheter är en viktigt tradition för oss i syfte att uppmärksamma demokrati och människors förmåga att kunna göra skillnad.
  Erika Lejdal, biträdande rektor på Raoul Wallenbergskolan Järvastaden
  I år har vi en grupp elever som också gör kuben som gymnasiearbete men som har valt att starta en förening på skolan som ska jobba med inkludering. Eleverna jobbar både med personal på skolan och elever. Förväntningarna är höga då arbetet i år ska jobba med att inkludera hela verksamheten på skolan och vi hoppas därmed få fler som engagerar sig och gör skillnad på olika sätt.
  Melisa Filipovic, lärare på Platengymnasiet.
  Att levandegöra en plåtlåda är en spännande utmaning.
  Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
  Det känns också som en av de viktigare rättigheterna med tanke på det samhällsklimat som råder. Yttrande- och tankefrihet är inte en självklarhet för alla. De demokratiska rättigheterna måste hela tiden försvaras.
  Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
  Den viktigaste förändringen sker i elevernas sinnen. En fint utsmyckad KUB är en bonus!
  Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
  Från tidigare år i Kubprogrammet har vi lärt oss massor om mänskliga rättigheter och hur olikt det är i världen. Vi har även lärt oss att arbetet inte måste utmynna i en storslagen inredning i kuben, det är arbetet runt och kring som är mest värdefullt, även om det är roligt att se allas tolkningar.
  Csilla Scheele, lärare på Raoul Wallenbergskolan.
  Raoul Wallenberg är en förebild som stod upp för sina medmänniskor. Han är hedersmedborgare i USA, Kanada, Australien och Israel och har gator och torg uppkallade efter sig över hela världen. Den 17 januari är jag med och hedrar hans minne och gärning tillsammans med Raoul Wallenberg Academy.
  Utrikesminister Ann Linde
  Vi ger nu stöd till vuxna som arbetar med unga mellan 16-25 år för att stödja dem att ta sina idéer vidare. Changemakers Backyard fyller en viktig funktion både på individ- och samhällsnivå.
  Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy
  Socialt entreprenörskap och Changemaking är bevisade verktyg för positiv samhällsförändring. Ashoka har jobbat med sociala entreprenörer runt hela världen i 40 år, och genom vårt arbete har vi konstant vittnat om vikten av att tidigt i livet känna att individen är viktig och kan påverka. Det är genom kombinationen av social förändring och affärsmodeller som unga ser en potential att förverkliga sina egna visioner av samhället. Changemakers Backyard lanseras i en otroligt viktig tid, vi ser att intresset för socialt entreprenörskap bland unga växer, och skolan måste följa med.
  Maja Frankel, Co-Director och grundare av Ashoka Nordic
  Föreningslivet är en arena där unga får utöva och lära sig demokrati. Genom att engagera fler unga i föreningslivet får fler en chans att forma samhället och bli stärkt som ledare. Nu lanserar vi det digitala verktyget där vi blandar både konkreta verktyg och möjlighet att matchas med en förening som passar en.
  Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy
  För oss på Fryshuset är det extra viktigt att unga hittar in i föreningslivet eftersom vi vet att en känsla av sammanhang, möjligheten att utöva sina passioner och närvarande vuxna förebilder är viktigt för att motverka att unga hamnar i andra, mer destruktiva sammanhang. Med vårt matchningsverktyg hoppas vi nå unga som annars kanske inte skulle vänt sig till just föreningslivet.
  Anna Sandqvist Hagelin, projektledare på Fryshuset
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp