Förintelseöverlevande föreläser för 600 elever från Järvaområdet

Report this content

Tisdagen den 7 december kl. 09.00 träffar Raoul Wallenbergpristgaren och Förintelseöverlevande Tobias Rawet 600 elever från Järvaområdet för att dela sitt vittnesmål på Kistamässan i Stockholm. Utbildningsminister Anna Ekström närvarar och öppnar föreläsningen.

Tisdagen den 7 december 2021 besöker Förintelseöverlevande Tobias Rawet Kistamässan för att dela sitt vittnesmål med omkring 600 elever från Järvaområdet. Tobias Rawet som har föreläst om sin historia i 25 år, men enbart fått möjlighet att besöka Järva vid ett tidigare tillfälle, vill att så många elever som möjligt ska få ta del av hans berättelse. 

- I Järva finns många elever som delar mina erfarenheter av flykt och förföljelse. Som Förintelseöverlevande hoppas jag kunna berätta om vad som skedde i Europa under andra världskriget och vad som kan hända om inte alla människors lika värde respekteras. Jag har själv upplevt vad hat kan leda till och min önskan är att förmedla att alla människor har samma värde, varken religion eller hudfärg spelar roll - ingenting skiljer oss åt, säger Tobias Rawet.

“I Järva finns också människor som har flytt krig och förföljelse” 
Föreläsningen arrangeras av Stiftelsen The Global Village och i samarbete med Raoul Wallenberg Academy, efter att Tobias Rawet och Stiftelsen The Global Villages VD Ahmed Abdirahman träffades på Raoul Wallenberg Academys prisutdelning tidigare i år. Där tilldelades Rawet årets Raoul Wallenbergpris och Abdirahman belönades med 2021 års Hederspris. I sitt tacktal bjöd Abdirahman in Rawet till Järva, där han menade finns många människor som också har flytt krig, hat och förföljelse. 

- Idag bor 2 miljoner människor i Sverige som är födda i utlandet. Hälften av denna grupp är födda utanför Europas gränser.  En del av de har flytt undan krig och förföljelser, varav många som bor i Järvaområdet. Oavsett anledning eller erfarenheter är kunskap och förståelse av Förintelsen en viktig aspekt för att förebygga hat och hot mot vår demokrati och vår medmänsklighet, idag och i framtiden. Vi är glada att så många elever deltar. De är vår framtid. Engagemanget är stort bland skolor, rektorer och lärare, säger Ahmed Abdirahman, VD på Stiftelsen The Global Village. 

- Det Raoul Wallenberg stod för är inte historia, utan dessvärre lika aktuellt idag. Därför är jag otroligt glad att se hur hans arv förvaltas av Raoul Wallenberg Academys pristagare, och hur hans budskap om mänskliga rättigheter och tolerans fortsätter att förena människor, säger Michael Wernstedt, talesperson på Raoul Wallenberg Academy. 

Två föreläsningstillfällen på grund av stort intresse och försiktighetsåtgärder
På grund av stort intresse och försiktighetsåtgärder kring covid-19 arrangeras två föreläsningstillfällen, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. I samarbete med Region Stockholm erbjuds vaccination på plats till eleverna. Region Stockholm skickar en mobil vaccinationsenhet. Föreläsningen kommer även att sändas digitalt för skolor som inte har möjlighet att delta på plats. Följ livesändningen här.

Program
09:00 Utbildningsminister Anna Ekström öppnar föreläsningen
09:15 Introduktion av Raoul Wallenberg Academy och Stiftelsen The Global Village
09:30 - 11:00 Tobias Rawet delar sitt vittnesmål

Föreläsningarna arrangeras av Stiftelsen The Global Village i samarbete med Raoul Wallenberg Academy och möjliggörs med stöd av Kistamässan, Stockholms stad och Studio S19.

FÖR MER INFORMATION:
Zandra Bergman, kommunikationsansvarig, Raoul Wallenberg Academy, 0736 191 371 eller zandra.bergman@rwa.se

Ahmed Abdirahman, VD och grundare, Stiftelsen The Global Village, 0739 077 509 eller Ahmed.Abdirahman@TheGlobalVillage.se

SKOLOR SOM MEDVERKAR
Eleverna går i 8:e och 9:e klassen i högstadiet samt första året på gymnasiet är kommer från följande skolor.

 • Akalla grundskola
 • Dansgymnasiet 
 • Enbacksskolan
 • Fryshuset grundskola västra
 • Husbygårdsskolan
 • Internationella Engelska Skolan Kista
 • Kungsholmens Västra Gymnasium
 • Norrbyskolan
 • Rinkebyskolan 

OM TOBIAS RAWET
När Tobias Rawet var 56 år gammal och såg Förintelseförnekaren Robert Faurisson på tv bestämde han sig för att förtidspensionera och sig ägna sitt liv åt att dela med sig om sina egna upplevelser av Förintelsens fasor. Från att aldrig ha berättat för någon om sitt liv under Förintelsen har han nu delat sitt vittnesmål med skolelever i nästa 25 års tid. Idag föreläser han för omkring 15 000 och 22 000 personer om året om vad som kan hända om antidemokratiska krafter får styra och alla människors lika värde inte blir respekterade. Tidigare i år tilldelade Raoul Wallenberg Academy Tobias Rawet 2021 års Raoul Wallenbergpris.

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och intolerans. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati. 

OM STIFTELSEN THE GLOBAL VILLAGE
Stiftelsen The Global Village jobbar med att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Den är ideell och partipolitisk obunden.

 • Verksamheten består bland annat av att man arrangerar seminarier, nätverksträffar, Järvaveckan, Järva filmfestival och jobb-workshops.
 • Man genomför också årligen undersökningar och skriver rapporter för att bidra till bättre kunskap om integration, inkludering och social hållbarhet.
 • Stiftelsen har flera olika partners i näringslivet och får också projektstöd av Stockholm stad, Wallenbergstiftelserna och Gålöstiftelsen.
 • Stiftelsen bildades av Ahmed Abdirahman och medgrundarna Caroline Berg, Sven Hagströmer och Stefan Ränk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det Raoul Wallenberg stod för är inte historia, utan dessvärre lika aktuellt idag. Därför är jag otroligt glad att se hur hans arv förvaltas av Raoul Wallenberg Academys pristagare, och hur hans budskap om mänskliga rättigheter och tolerans fortsätter att förena människor.
Michael Wernstedt, talesperson på Raoul Wallenberg Academy.