En föregångsskola med elevstyrt arbete kring mänskliga rättigheter

Report this content

Idag, den 13 januari kommer kuben till Platengymnasiet. Skolan är för fjärde året med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. De har i år blivit tilldelade artikel 9 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna: Rätten till en rättvis behandling. På skolgården kommer en 27 kubikmeter stor stålkub att stå som konkret påminnelse och inredningsobjekt. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. 

I Motala har Platengymnasiet låtit sina elever styra arbetet med kuben och komma med idéer på hur de vill driva projektet. Förra året hade skolan tre grupper med elever som jobbade med kuben som gymnasiearbete.

- I år har vi en grupp elever som också gör kuben som gymnasiearbete men som har valt att starta en förening på skolan som ska jobba med inkludering. Eleverna jobbar både med personal på skolan och elever. Förväntningarna är höga då arbetet i år ska jobba med att inkludera hela verksamheten på skolan och vi hoppas därmed få fler som engagerar sig och gör skillnad på olika sätt, säger Melisa Filipovic, lärare på Platengymnasiet.

Eleverna som har startat en förening för skolans arbete med Kuben ska få presentera sitt arbete för alla andra deltagande kubskolor under våren. Detta är en del i Raoul Wallenberg Academys pilotprojekt under 2020 där vi ska inspirera skolor att - liksom Platengymnasiet - låta deras elever driva Kubprogrammet i föreningsform med förhoppningen om att de ska känna ett större ägandeskap.

Bild på Kuben när den stod på en annan skolgårdNytt för i år är att båda gymnasieskolorna i Motala; Platengymnasiet och Carlsund Utbildningscentrum, jobbar med kuben som gymnasiearbete. Samtliga lärare på gymnasieskolorna kommer att jobba med rättigheten under mentorstid med sina klasser på mentorstid, samt ta upp mänskliga rättigheter på olika sätt i sina kurser. Skolorna har även en integrationsgrupp - ett nätverk för integrationsarbete - som arbetet med Kuben är en del av.

Mars månad är jämställdhetsmånaden för Motala och då kommer rättigheten att uppmärksammas extra genom bland annat föreläsningar, ämnesöverskridande samarbete, aktiviteter och workshops. Skolan kommer att arrangera en invigning av kuben i maj.

OM KUBPROGRAMMET

● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.

● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.

● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

● År 2019 deltog 11 500 elever.

● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTINFORMATION:

Martina Högberg, kommunikatör, martina.hogberg@rwa.se

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Twittra det här
Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet.
Twittra det här
Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.
Twittra det här
Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.
Twittra det här
År 2019 deltog 11 500 elever.
Twittra det här
Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.
Twittra det här

Citat

I år har vi en grupp elever som också gör kuben som gymnasiearbete men som har valt att starta en förening på skolan som ska jobba med inkludering. Eleverna jobbar både med personal på skolan och elever. Förväntningarna är höga då arbetet i år ska jobba med att inkludera hela verksamheten på skolan och vi hoppas därmed få fler som engagerar sig och gör skillnad på olika sätt.
Melisa Filipovic, lärare på Platengymnasiet.