Invigning på tisdag för kuben på Gränbyskolan

Report this content

Den 11 februari kommer en stor svart stålkub till Gränbyskolan i Uppsala. Skolan är för andra året med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. De har blivit tilldelade artikel 15 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna: Rätten till en nationalitet. Med hjälp av en stor stålkub ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.

Raoul Wallenberg Academy ställer fyra frågor till Cilla Peiro, rektor, och Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan:

Vad har ni för förväntningar på detta år?

Våra förväntningar är att fördjupa kunskaperna kring de mänskliga rättigheterna och i synnerhet vår rättighet; Rätten till en nationalitet och kring nationella minoriteter. Att synliggöra och arbeta vidare med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom vårt arbete med Kuben, samt att eleverna får autentiska mottagare för sina uppgifter.


Har ni fått några lärdomar från tidigare år som ni kommer att arbeta utifrån?

Det är ett arbete som inkorporeras i hela skolans arbete. Många på skolan, elever och personal är involverade i arbetet med Kuben så att det blir "hela skolans projekt". Det pågår också under hela läsåret.


Vad känner ni inför den rättighet ni har fått, Rätten till en nationalitet?

Den känns viktig och adekvat då vi har många nationaliteter på skolan som vi genom arbetet med Kuben kan uppmärksamma. Genom vår rättighet kan vi också synliggöra de nationella minoriteter som finns i Sverige.


Kuben placerad på skolgård tidigare år. Kub från Raoul Wallenberg Academys kubprogramHur ser era planer ut för arbetet med Kuben?

Vi har många idéer kring vårt arbete som redan är i full gång. Vi tar in föreläsare som berättar om sina livsöden som inspiration till elevernas arbete. Vi kommer att ha en invigning den 11/2 där bland annat utbildningsnämndens ordförande kommer att delta. Vi kommer att ha visningar på skolan. Kuben kommer även att ställas ut centralt i Uppsala. Elever i årskurs nio kommer också i samarbete med Fredens Hus då att sommarjobba med att visa upp Kuben.

 

OM KUBPROGRAMMET

● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.

● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.

● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

● År 2019 deltog 11 500 elever.

● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra förväntningar är att fördjupa kunskaperna kring de mänskliga rättigheterna och i synnerhet vår rättighet; Rätten till en nationalitet och kring nationella minoriteter. Att synliggöra och arbeta vidare med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom vårt arbete med Kuben, samt att eleverna får autentiska mottagare för sina uppgifter.
Cilla Peiro, rektor, och Emilie Hahn, lärare på Gränbyskolan