Rätten till en omvärld i fokus på Klara Teoretiska

Report this content

Nu står det en stor svart stålkub i Sundsvall. Den tillhör Klara Teoretiska gymnasiet som är med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. Skolan har blivit tilldelade artikel 28 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna, vilken är Rätten till en omvärld. Med hjälp av en stor stålkub ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Under våren kommer de att inreda kuben med sina tolkningar, gestaltningar och budskap kring rättigheten.

Det är första gången som skolan är med Kubprogrammet. Kuben står centralt placerad i Sundsvall.

- Vi hoppas att våra elever skall få ett ökade kunskaper och ett ökat engagemang kring dessa frågor för att vidare inspireras att vara med och bidra till att förändra världen och göra världen lite bättre och snällare att leva i. Förhoppningen är dessutom att vi genom kuben kan sprida det arbete vi gör med dessa frågor för att väcka tankar och inspirera även andra att vara med att göra skillnad. Tillsammans når vi så mycket längre och ju fler som kan vara med och påverka och bidra desto större resultat, säger Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.

- “Rätten till en omvärld” är ett utmärkt tillfälle att öka eleverna förståelse kring just rätten till ett socialt, kulturellt och strukturerat samhälle, även i ett internationellt sammanhang. Att vi tillsammans kan titta på hur de förutsättningarna ser olika ut i olika delar av världen samt vilka förändringar/förslag på förändringar vi kan ge i vårt eget närområde för att öka ungas upplevelse av tillgången till en omvärld, säger Linda Fisher.

Aktiviteter

Skolan kommer att ha olika utställningar kopplat till mänskliga rättigheter. De har redan haft en temadag för Mänskliga rättigheter. Skolan anordnade ett regnbågståg för mänskliga rättigheter, och gick tillsammans från skolan till torget där den dekorerade Kuben stod placerad i centrala Sundsvall. I och med detta invigdes kuben och elever skapade tavlor som representerade de olika artiklarna. Under våren kommer skolan att ha en mer fördjupande utställning kring artikel 28 - Rätten till en omvärld. Den utställningen kommer inkludera arbeten i form av skrifter och tavlor och kanske även en del foton från de erfarenheter eleverna införskaffat under året.

- Vi kommer i anslutning till Internationella kvinnodagen ha en aktion där vi tittar särskilt på kvinnors möjlighet och förutsättningar till en omvärld. Annars kommer vi integrera olika delar i undervisningen för arbetet med våra mänskliga rättigheter och rätten till en omvärld specifikt, säger Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.

OM KUBPROGRAMMET

● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.

● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.

● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

● År 2019 deltog 11 500 elever.

● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKT: Martina Högberg, kommunikatör, martina.hogberg@rwa.se

OM OSS: Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi hoppas att våra elever skall få ett ökade kunskaper och ett ökat engagemang kring dessa frågor för att vidare inspireras att vara med och bidra till att förändra världen och göra världen lite bättre och snällare att leva i. Förhoppningen är dessutom att vi genom kuben kan sprida det arbete vi gör med dessa frågor för att väcka tankar och inspirera även andra att vara med att göra skillnad. Tillsammans når vi så mycket längre och ju fler som kan vara med och påverka och bidra desto större resultat.
Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.
“Rätten till en omvärld” är ett utmärkt tillfälle att öka eleverna förståelse kring just rätten till ett socialt, kulturellt och strukturerat samhälle, även i ett internationellt sammanhang. Att vi tillsammans kan titta på hur de förutsättningarna ser olika ut i olika delar av världen samt vilka förändringar/förslag på förändringar vi kan ge i vårt eget närområde för att öka ungas upplevelse av tillgången till en omvärld.
Linda Fisher, rektor för Klara Teoretiska gymnasium.