Demokrati- och värdegrundsarbete i centrum i Örnsköldsvik

Report this content

I december anlände en stor svart stålkub till Örnsköldsvik. Den ska flyttas mellan Örnsköldsviks gymnasiums olika skolenheter med hjälp av elever på skolans fordonsprogram. Det är andra året skolan är med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. De har blivit tilldelade artikel 3 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna: Rätten till ett tryggt liv. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter för att samtidigt inreda kuben med sina tolkningar, gestaltningar och budskap.

Bild frn tidigare r nr Kuben stod p llebergsgymnasiet i Falkping- Vi tycker att det känns roligt och viktigt att kuben finns hos oss igen. Det är vår förhoppning att vi med kubens hjälp tydligare kan uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag och samtidigt uppmuntra eleverna att själva göra skillnad. Det känns spännande att följa hur elever och personal genom sin kreativitet, fritt får gestalta hur vi kan stå upp för rätten till ett tryggt liv, säger Helen Persson och Linda Näslund, lärare på Örnsköldsviks gymnasium.

Arbetet med rättigheten har redan påbörjats på olika håll på skolan.

- Vi hoppas också att fortsätta det goda samarbete vi redan har internt och också att kubarbetet skapar nya mötesplatser där grupper som vanligtvis inte samarbetar möts, säger Helen och Linda.

På Förintelsens minnesdag den 27 januari uppmärksammades Kuben med en ljusmanifestation för elever och personal på Örnsköldsviks gymnasium. På kvällen höll Lisa Gawell från Raoul Wallenberg Academy en föreläsning för vårdnadshavare och andra som möter unga. Hon talade om självledarskap, värderingar och medmänsklighet och gav råd hur de kan stötta sina barn att navigera i vår komplexa samtid.

Föreläsningen är en del av ett samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och Örnsköldsvik som inleddes i höstas. Örnsköldsviks 200 lärare är nu rustade för att inspirera sina 1800 elever att leva i linje med sina värderingar och att bidra till samhället

I maj ska kuben invigas. Då kommer mottagare utanför skolan få ta del av allt det viktiga arbete som sker i skolan. Genom att kuben i sin form syns, kommer den också att skapa verkliga mottagare för elevers arbete och vi vet det bidrar till ökat engagemang och motivation.

OM KUBPROGRAMMET

● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.

● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.

● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

● År 2019 deltog 11 500 elever.

● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Helen Persson: Helen.persson@ornskoldsvik.se

Linda Näslund: Linda.a.naslund@ornskoldsvik.se

Martina Högberg, kommunikatör Raoul Wallenberg Academy, 070-729 9131, martina.hogberg@rwa.se

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi tycker att det känns roligt och viktigt att kuben finns hos oss igen. Det är vår förhoppning att vi med kubens hjälp tydligare kan uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag och samtidigt uppmuntra eleverna att själva göra skillnad. Det känns spännande att följa hur elever och personal genom sin kreativitet, fritt får gestalta hur vi kan stå upp för rätten till ett tryggt liv.
Helen Persson och Linda Näslund, lärare på Örnsköldsviks gymnasium
Vi hoppas också att fortsätta det goda samarbete vi redan har internt och också att kubarbetet skapar nya mötesplatser där grupper som vanligtvis inte samarbetar möts.
Helen Persson och Linda Näslund, lärare på Örnsköldsviks gymnasium