Nu börjar De Geergymnasiets viktiga arbete

Report this content

Den 13 januari kommer kuben till De Geergymnasiet i Norrköping. Skolan är för fjärde året med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. De har i år blivit tilldelade artikel 18 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna: Rätten till frihet i tanken. På skolgården kommer en 27 kubikmeter stor stålkub att stå. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. 

Eleverna har tidigare år varit mycket aktiva och har gått med i Norrköpings pridetåg, anordnat samtal med KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) samt varit aktiva i sociala medier under hashtag #Degeergörskillnad. Artikeln de fått i år har de inte jobbat med tidigare. “Rätten till frihet i tanken är en bra rättighet som går att göra mycket av. Den passar det samhällsvetenskapliga programmet. Det känns också som en av de viktigare rättigheterna med tanke på det samhällsklimat som råder. Yttrande- och tankefrihet är inte en självklarhet för alla. De demokratiska rättigheterna måste hela tiden försvaras av oss andra”, säger Eva Lindahl.

Under våren kommer eleverna på De Geergymnasiet på ett kreativt sätt att tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för och därefter inreda kuben med sina alster. “Den viktigaste förändringen sker i elevernas sinnen. En fint utsmyckad KUB är en bonus! I den kreativa processen kan storverk uträttas med ganska enkla medel”, säger Eva Lindahl.

De Geergymnasiet samarbetar med en skola i Sydafrika som kan involveras i arbetet med kuben. Det finns även planer på att låta tidigare elever som arbetat med Kuben ska få hålla en lektion för nya kubelever som en del av deras gymnasiearbete. Skolan kommer arrangera en invigning av kuben under våren.

Under våren 2020 är DeGeergymnasiet med i ett pilotprojekt där skolans elever ska driva Kubprogrammet i föreningsform med förhoppningen om att känna ett större ägandeskap.

OM KUBPROGRAMMET

● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.

● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.

● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

● År 2019 deltog 11 500 elever i Kubprogrammet.

● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Martina Högberg
Kommunikatör
martina.hogberg@rwa.se
Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att levandegöra en plåtlåda är en spännande utmaning.
Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
Det känns också som en av de viktigare rättigheterna med tanke på det samhällsklimat som råder. Yttrande- och tankefrihet är inte en självklarhet för alla. De demokratiska rättigheterna måste hela tiden försvaras.
Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.
Den viktigaste förändringen sker i elevernas sinnen. En fint utsmyckad KUB är en bonus!
Eva Lindahl, lärare på De Geergymnasiet.