Young Courage Award – nyinstiftad utmärkelse för unga med civilkurage

Report this content

Raoul Wallenberg Academy och Svenska institutet lanserar utmärkelsen Young Courage Award. Utmärkelsen tilldelas fem unga personer mellan 13 och 20 år som gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang. Utmärkelsen är den internationella versionen av Ungt Kurage, som delas ut av Raoul Wallenberg Academy sedan 2015.

Bild p vinnarna av Ungt Kurage 2019

I morgon, på Förintelsens minnesdag, hedras minnet av alla de som mördades i samband med Förintelsen. Raoul Wallenberg stod upp för andra människor när det gällde, han räddade tusentals undan Förintelsen. Men civilkurage behöver inte vara att agera på samma sätt som Raoul Wallenberg. Alla kan göra något för en medmänniska. Raoul Wallenberg Academy (RWA) lanserar i år tillsammans med Svenska institutet (SI) den internationella versionen av utmärkelsen Ungt Kurage. Young Courage Award kommer att tilldelas fem unga personer mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Initiativet är en vidareutveckling av RWA:s och SI:s pågående samarbete kring skolprogrammet “Kuben — Varje människa kan göra skillnad” som vill öka ungas förståelse för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter och för samman svenska och internationella skolungdomar.

— SI och RWA har under flera år samarbetat med programmet Kuben och nu tar vi ännu ett steg för att synliggöra unga människors engagemang för demokrati världen över. Genom att uppmärksamma individuella insatser och modiga handlingar vill vi öka medvetenheten om allas vårt ansvar och vad som står på spel när mänskliga rättigheter kränks eller motarbetas, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Utlysningen av Young Courage Award pågår mellan 27 januari och 15 mars i samarbete med svenska ambassader och konsulat som varit engagerade i Kubprogrammet. I årets pilotprojekt medverkar utlandsmyndigheter i Ungern, Spanien och Serbien – med förhoppningen att fler länder ansluter kommande år.

Årets svenska och internationella mottagare tillkännages i juni. De kommer att närvara under den officiella prisceremonin i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag och gör därefter en resa tillsammans i Raouls fotspår. Efter hemkomsten fungerar de internationella mottagarna som ”Young Courage-ambassadörer”, och kan medverka när ambassader och konsulat anordnar aktiviteter och seminarier om civilkurage, mänskliga rättigheter eller demokrati.

— Unga är inte bara vår framtid, utan vår nutid. De agerar här och nu. Det vill vi uppmärksamma med Young Courage Award liksom Ungt Kurage, säger Michael Wernstedt, arbetande styrelseledamot för Raoul Wallenberg Academy samt barnbarn till Nina Lagergren — syster till Raoul Wallenberg.

KONTAKT:

Martina Högberg, kommunikatör Raoul Wallenberg Academy, telefon: 070-729 91 31, martina.hogberg@rwa.se

OM SI

SI är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. SI arbetar bland annat med att belysa demokrati och mänskliga rättigheter och producerar material för svenska ambassader och konsulat runt om i världen, till exempel demokratispelet Electionville och det interaktiva utbildningsmaterialet Fake ≠ Fact om vikten av källkritik samt ”To me there’s no other choice”, en utställning om Raoul Wallenbergs liv och gärning.

Läs mer om SI: https://si.se/

SI:s material för utlandsmyndigheter finns samlat här: https://sharingsweden.se/toolkits/ 

 

Om RWA

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Raoul Wallenberg och hans gärning får aldrig glömmas bort, därför grundades Raoul Wallenberg Academy för att inspirera unga idag att med civilkurage och medmänsklighet agera för allas lika värde.Utmärkelsen Ungt Kurage har delats ut av Raoul Wallenberg Academy sedan 2015, nu vill vi tillsammans även uppmärksamma unga från andra länder.

Läs mer om Ungt Kurage på https://raoulwallenberg.se/ungt-kurage/

I “Kuben” får medverkande skolor i bland annat Sverige, Ungern, Frankrike, Serbien arbeta med mänskliga rättigheter, vilka är manifesterade i stora fysiska kuber. Elever inreder kuberna med sina tolkningar av rättigheterna och alla kuber samlas i en gemensam utställning i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti. 

Läs mer om RWA: https://raoulwallenberg.se/
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Utmärkelsen Young Courage Award tilldelas fem unga personer mellan 13 och 20 år som gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang. Utmärkelsen är den internationella versionen av Ungt Kurage, som delas ut av Raoul Wallenberg Academy sedan 2015.
Twittra det här

Citat

SI och RWA har under flera år samarbetat med programmet Kuben och nu tar vi ännu ett steg för att synliggöra unga människors engagemang för demokrati världen över. Genom att uppmärksamma individuella insatser och modiga handlingar vill vi öka medvetenheten om allas vårt ansvar och vad som står på spel när mänskliga rättigheter kränks eller motarbetas.
Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.
Unga är inte bara vår framtid, utan vår nutid. De agerar här och nu. Det vill vi uppmärksamma med Young Courage Award liksom Ungt Kurage.
Michael Wernstedt, arbetande styrelseledamot för Raoul Wallenberg Academy samt barnbarn till Nina Lagergren — syster till Raoul Wallenberg.