Raoul Wallenbergpriset tilldelas Förintelseöverlevande Tobias Rawet

Report this content

Efter beslutet att förtidspensionera sig och ägna resten av sitt liv åt att berätta om sina erfarenheter från Förintelsen, har Tobias Rawet nu rest runt i Sverige i nästan 25 år. Årets Raoul Wallenbergpris tilldelas Tobias Rawet från Föreningen Förintelsens Överlevande för sitt outtröttliga arbete med att dela sitt vittnesmål. 

Efter att sett på nyheterna hur nazister förnekade Förintelsen kom Tobias Rawet till slutsatsen att förtidspensionera sig och ägna sig liv åt att dela med sig av sin historia. Från att aldrig ha berättat för någon om sitt liv under Förintelsen har han delat sitt vittnesmål med skolelever i nästa 25 års tid. Idag föreläser han för omkring 15 000 och 22 000 personer om året om vad som kan hända om antidemokratiska krafter får styra och alla människors lika värde inte blir respekterade. 

- För mig innebär Raoul Wallenbergpriset ett stort erkännande för det arbete jag gör. Om jag och andra överlevande inte berättar historien om Förintelsen så finns stor risk att förnekarna får rätt till slut, säger Tobias Rawet, 2021 års Raoul Wallenbergpristagare. 

Raoul Wallenbergpriset uppmärksammar en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar mot främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.  

Att kunskap och lärdomar från Förintelsen idag är en central del av vårt kollektiva minne var en gång inte självklart utan det har skett genom ett medvetet och idogt arbete. Tobias Rawet har varit en av de personer som bidragit mest till detta genom sitt dedikerade arbete med Föreningen Förintelsens Överlevande och sina skolföreläsningar. Han är en stor inspirationskälla som arbetar i Raoul Wallenbergs anda för alla människors lika värde, säger Michael Wernstedt, Talesperson för Raoul Wallenberg Academy. 

Motivering, juryn, och mer information om Raoul Wallenbergpriset hittar du här!

 

ÅR 2021 DELAR RAOUL WALLENBERG ACADEMY UT TVÅ PRISER 

Sedan 2013 delar Raoul Wallenberg Academy årligen ut Raoul Wallenbergpriset. Nytt för i år och i samband med organisationens 20-årsjubileium delas även ett Hederspris ut till minne av grundaren Nina Lagergren, syster till Raoul Wallenberg. 2021 år Hederspris tilldelas Ahmed Abdirahman, grundare och VD för Stiftelsen The Global Village och mötesplatsen Järvaveckan. Läs mer om Hederspristagaren här.  


PRISUTDELNING
Tid: Fredag den 27 augusti, kl. 13:00 – 14:00

Plats: Online via denna länk, eller på Wallmans salonger, Teatergatan 3, Stockholm  

 

FÖR ACKREDITERING OCH INTERVJUER:
Zandra Bergman, kommunikationsansvarig, Raoul Wallenberg Academy
0736 191 371 eller
zandra.bergman@rwa.se

 

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Citat

För mig innebär Raoul Wallenbergpriset ett stort erkännande för det arbete jag gör. Om jag och andra överlevande inte berättar historien om Förintelsen så finns stor risk att förnekarna får rätt till slut.
Tobias Rawet, 2021 års Raoul Wallenbergpristagare