Nu släpps "Tinder"-verktyg för föreningslivet

Report this content

Den svenska demokratin utmanas av allt färre föreningsaktiva. Särskilt bland målgruppen unga syns det tydligt. Som ett svar på utvecklingen lanserar nu Raoul Wallenberg Academy och Stiftelsen Fryshuset ett digitalt verktyg som matchar unga och föreningsliv så att engagerade unga hittar rätt och kan organisera sig.

Föreningslivet är en arena där unga får utöva och lära sig demokrati. Genom att engagera fler unga i föreningslivet får fler en chans att forma samhället och bli stärkt som ledare. Nu lanserar vi det digitala verktyget där vi blandar både konkreta verktyg och möjlighet att matchas med en förening som passar en, säger Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

I verktyget ingår ett flertal av Sveriges största föreningar med nationell räckvidd. Målet är att alla föreningar som delar den gemensamma värdegrunden involveras. Verktyget är utformat som en guide där unga kan ange information om var de bor, ålder men kanske mest centralt, vad användaren brinner för. Guiden visar sedan de föreningar som matchar med ens intressen. Nya intresserade föreningar kommer tillkomma löpande.

Non-Silence Generation logo

Raoul Wallenberg Academy och Stiftelsen Fryshuset genomför tillsammans projektet “Non-Silence Generation” med stöd från Svenska Postkodlotteriet. Projektet ska fånga upp och aktivera ungas engagemang, ta tillvara på unga människors handlingskraft genom att förenkla och lära ut hur en kan organisera sig ideellt.

Föreningsengagemang bygger på frivillighet och faller därför lätt mellan stolarna om man inte redan ingår i en kontext där engagemang och kunskap kring föreningar finns. Non-Silence Generation ska ge unga, oavsett bakgrund, de kunskaper och sammanhang som behövs för att kunna engagera sig.

För oss på Fryshuset är det extra viktigt att unga hittar in i föreningslivet eftersom vi vet att en känsla av sammanhang, möjligheten att utöva sina passioner och närvarande vuxna förebilder är viktigt för att motverka att unga hamnar i andra, mer destruktiva sammanhang. Med vårt matchningsverktyg hoppas vi nå unga som annars kanske inte skulle vänt sig till just föreningslivet, säger Anna Sandqvist Hagelin, projektledare på Fryshuset.

Unga ska få större gehör för sina tankar kring samhällets utveckling och frågor som rör demokrati. Målet är att de sedan kan ta vara på sitt egna driv för att stärka demokratin med sitt engagemang. I en undersökning på Fryshusets plattform Ungdomar.se med drygt 3700 unga svarande framkom att 58% vill vara med och förändra samhället. Men många ser hinder med för många eller för få föreningar att välja mellan men även att de saknar kunskap om hur de gör.

Med ett matchningsverktyg hoppas vi kunna ge en enkel väg in i engagemang genom att visa de föreningar som matchar intresse och förutsättningar för deltagande. Sajten med matchningsverktyg och kunskapsbank lanseras live den 5 november.

NON-SILENCE GENERATION

Non-Silence Generation är ett projekt som syftar till att visa att dagens unga är inte en tyst generation – utan tvärtom står upp för ett hållbart och demokratiskt samhälle. Projektet tar tillvara ungas förändringskraft och matchar unga med föreningar och ideella uppdrag, samt inspirerar unga att själva starta och driva föreningar. Non-Silence Generation drivs av Raoul Wallenberg Academy och Stiftelsen Fryshuset med ekonomiskt stöd från Postkodlotteriet. Besök webbplatsen här: nonsilencegeneration.se

FAKTA OM FÖRENINGSLIVET

  • Föreningslivet är en demokratiskola för unga, där verktyg för hur man organiserar sig, hur man diskuterar och hur man beslutar gemensamt lärs ut.
  • Antalet föreningar och även andelen, framför allt unga, medlemmar har ur ett historiskt perspektiv sjunkit i modern tid. Andelen unga som engagerar sig inom civilsamhället har sjunkit sedan mitten av 90-talet. Källa: Fokus14, MUCF, 2014; Bäck, E., Bäck, H., & Gustafsson, N. (2015). Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier? Regeringskansliet/2014 års Demokratiutredning.
  • Medlemstapp innebär inte nödvändigtvis ett sjunkande engagemang varken för politik i allmänhet eller i specifika sakfrågor, det kan också röras sig om en förändring i hur engagemang ser ut.
  • Unga engagerar sig i högre grad online och på andra sätt än äldre personer. Idag har en förflyttning av samhällsaktivism skett till andra forum, t ex sociala medier. Onlineengagemang i de senare tonåren kan fungera som en inkörsport (gateway) till politiskt engagemang offline i föreningar. Källa: Yunhwan Kim, Silvia Russo and Erik Amnå, 2017 (New Media & Society, Vol. 19(6))

KONTAKTPERSONER

Henrik Almén, projektledare Non-Silence Generation Raoul Wallenberg Academy, henrik@nonsilencegeneration.se, 070-768 83 10

Anna Sandqvist Hagelin, projektledare Non-Silence Generation Fryshuset, anna@nonsilencegeneration.se

RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker Raoul Wallenberg Academy unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Raoul Wallenberg Academy engagerar årligen tiotusentals unga genom utbildningar i självledarskap och skolprogram i mänskliga rättigheter.

FRYSHUSET
På Fryshuset har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Föreningslivet är en arena där unga får utöva och lära sig demokrati. Genom att engagera fler unga i föreningslivet får fler en chans att forma samhället och bli stärkt som ledare. Nu lanserar vi det digitala verktyget där vi blandar både konkreta verktyg och möjlighet att matchas med en förening som passar en.
Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy
För oss på Fryshuset är det extra viktigt att unga hittar in i föreningslivet eftersom vi vet att en känsla av sammanhang, möjligheten att utöva sina passioner och närvarande vuxna förebilder är viktigt för att motverka att unga hamnar i andra, mer destruktiva sammanhang. Med vårt matchningsverktyg hoppas vi nå unga som annars kanske inte skulle vänt sig till just föreningslivet.
Anna Sandqvist Hagelin, projektledare på Fryshuset