Mänskliga rättigheter i fokus för elever i Skokloster

Report this content

Idag, den 16 januari, kom kuben till Raoul Wallenbergskolan i Skokloster. Skolan är för tredje året med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. De har i år blivit tilldelade artikel 23 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna: Rätten till arbete. På skolgården kommer en 27 kubikmeter stor stålkub att stå. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Eleverna kommer att kreativt tolka sin rättighet och inreda kuben med sina tolkningar eller gestaltningar.

PLANER FÖR VÅREN

Hela Raoul Wallenbergskolan är engagerad i rättigheten “Rätten till arbete”. Planer finns att dela upp eleverna i två arbetsgrupper: en för F-3 och en för årskurs 4-6.

- Årskurs F-3 kommer jobba kring "vad vill du bli när du blir stor?" och fördjupa sig kring detta med tolkningar i bild och skapande, samt svenska och text. Årskurs 4-6 ska fokusera på olika frågor kopplade till rättigheten, till exempel "varför finns det arbetslöshet om alla har rätt att jobba?", vikten av självförsörjning och oberoende. Diskussionsgrupperna ska mynna i ett skapande kring samhällets pelaryrken, demokrati med mera, kopplat till läroplanen, säger Csilla Scheele, lärare på Raoul Wallenbergskolan.
 

NYTTIGA ERFARENHETER

Diskussionerna i klassrummet ska sedan manifesteras i tolkningar, gestaltningar eller budskap i ord och bild som de inreder kuben med.

- Från tidigare år i Kubprogrammet har vi lärt oss massor om mänskliga rättigheter och hur olikt det är i världen. Vi har även lärt oss att arbetet inte måste utmynna i en storslagen inredning i kuben, det är arbetet runt och kring som är mest värdefullt, även om det är roligt att se allas tolkningar, säger Csilla Scheele.

Skolan ska ta fram en plan kring hållbar konstruktion för transporten av kuben från Skokloster till Stockholm.

- Årskurs sex arbetar med detta i teknik. En önskan är att kunna sammanföra arbetet med kuben, rättighet 23 och teknik. Vi får klura på hur! säger Csilla Scheele.

ENGAGERANDE ARBETE

Tidigare år som skolan varit med i Kubprogrammet jobbade deras elever med frågor om tvångsgifte och barnäktenskap. De arbetade med Project Nima – en kåkstad utanför Accra, Ghana – med att barn inte är till salu. Några av barnen i projektet i Ghana besökte Raoul Wallenbergskolan i Skokloster och hjälpte dem i Kubenarbetet.

OM KUBPROGRAMMET

● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.

● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.

● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

● År 2019 deltog 11 500 elever.

● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTINFORMATION:

Martina Högberg, kommunikatör, martina.hogberg@rwa.se

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Från tidigare år i Kubprogrammet har vi lärt oss massor om mänskliga rättigheter och hur olikt det är i världen. Vi har även lärt oss att arbetet inte måste utmynna i en storslagen inredning i kuben, det är arbetet runt och kring som är mest värdefullt, även om det är roligt att se allas tolkningar.
Csilla Scheele, lärare på Raoul Wallenbergskolan.