Här är vinnarna av Ungt Kurage och Young Courage Award 2021

Report this content

Varje år delar Raoul Wallenberg Academy ut utmärkelsen Ungt Kurage till unga personer i åldern 13 till 20 som gjort skillnad i sin vardag. För första gången delar Raoul Wallenberg Academy i år även ut en internationell motsvarighet: utmärkelsen Young Courage Award, i samarbete med Svenska institutet och Sveriges ambassader. Juryn för priset har utsett fem personer från Sverige och åtta personer från Frankrike, Serbien, Spanien och Ungern som får motta priset. Det är totalt tretton unga modiga personer som med mod, civilkurage, empati, engagemang, handlingskraft och kreativitet agerat för ett medmänskligare samhälle.

UNGT KURAGE 2021

Ungt Kurage 2021 vinnarna

Juryn om de svenska pristagarna: “Vi i juryn har fått ta del av kandidaternas storslagna gärningar och livsavgörande initiativ. De fem som vi i år utsett till vinnare har onekligen visat uttryck för empati, mod och handlingskraft. Något som förtjänar att prisas!” säger Wendy Francis, juryledamot.

Gabriella Antonic Svensson, 15 år, Uppsala får utmärkelsen för att hon, med risk för sitt eget liv, visade mod, medkänsla och handlingskraft och hindrade en ung man från att begå självmord. Medan andra tittade och filmade, ingrep Gabriella genom att knuffa bort mannen från spåret trots att tåget var alldeles nära. Gabriella sträckte verkligen ut en hand i ett akut läge.

“Nimo”, 19 år, Stockholm får utmärkelsen för att han med stort mod och civilkurage vittnat mot kriminella trots hot mot sig själv och sin familj. Efter att “Nimo” anmälde en stöld eskalerade situationen och han och hans familj fick skyddad identitet och boende. Trots detta vittnade han mot gängen i domstol. Utan personer som “Nimo” skulle inte rättssystemet fungera.
 

Mohamed Shueb, 21 år, Kisa får utmärkelsen för att han genom olika initiativ skapar samhällsförändring. Mohamed har bland annat startat ett volontärprogram för bloddonation i Somaliland samt en organisation i Kisa med fokus på unga, mentorskap och ledarskap. Mohameds vill att utbildning ska leda till att människor kan förbättra sina liv och hälsa. Mohamed är en sann samhällsförbättrare.

Yousra El Mourabit, 18 år, Stockholm får utmärkelsen för sitt medmänskliga antirasistiska och inkluderande arbete på sin gymnasieskola. Yousra sitter i skolans elevkår och är även ordförande i en POC (People of Color)-förening. Hon har arbetat aktivt för att inkludera språkintroduktionseleverna på skolan. Yousra utbildar andra genom att öppna upp för samtal och dialog kring svåra frågor. Hennes arbete har till och med ändrat hur skolan ser på rasism.

Oskar Eriksson, 14 år, Ockelbo får utmärkelsen för att han och hans vänner Loke, Kevin, Sigge och Liam såg till att en dement äldre kvinna inte frös ihjäl. De såg henne stå ensam på torget i Ockelbo i timmar i minusgrader. Oskar och hans vänner såg till att hon kom hem och mådde bra. Ett agerande med empati och handlingskraft som verkligen inte är självklart bland unga personer, och som räddade damens hälsa.
 

YOUNG COURAGE AWARD 2021

Vinnarna av Young Courage Award 2021
Årets vinnare har valts ut bland förslag från allmänheten i de medverkande länderna: Frankrike, Serbien, Spanien och Ungern. De svenska ambassaderna i de fyra länderna har ansvarat för det förberedande nomineringsarbetet. Därefter har den svenska juryn utsett åtta vinnar som små resurser visat prov på stort civilkurage, mod och engagemang. 

 

“Vi i juryn känner oss hedrade över att ha fått uppdraget att utse de allra första vinnarna av Young Courage Award”, säger Jiloan Hamad, fotbollsspelare och juryledamot. “Nivån på de internationella nomineringar som vi tagit ställning till har varit imponerande hög och det har varit ett rent nöje att få delta i juryarbetet.”


Mottagarna av 2021 års Young Courage Award är:
 

Victor Delyfer 15 år och Charles Delyfer 17 år, Frankrike
Bröderna Delyfer tilldelas utmärkelsen för att ha startat föreningen Humans Unite Project som involverar ungdomar att hjälpa människor i nöd. Genom insamlingar har de bland annat finansierat två robotar som hjälper barn med leukemi att kommunicera med omvärlden, samt finansierat skolgången för åtta unga libanesiska studenter som påverkats av Coronasituationen i Beirut.

Victor Gardere, 16 år, Frankrike
Victor Gardere tilldelas utmärkelsen för sitt innovativa och framgångsrika arbete för att motverka ohälsa under pandemin. När Victor såg att undernäringen ökade skapade han har ett formulär (som både är ett mät- och analysverktyg) som riktade sig till personer i riskzonen, för att stämma behov och resurser. Utifrån svaren producerade han utbildningsmaterial och dataprogram för skola och civilsamhälle som fokuserade på hälsa och hur man kan ta vara på mat. 

Marija Brletić, 18 år, Serbien
Marija Brletć får utmärkelsen för att hon sedan 15-årsåldern har organiserat humanitära insatser för barn i utsatta och diskriminerade grupper i samhället som behöver medicinsk sjukvård. Marija samlar in ekonomiskt stöd genom att organisera sociala evenemang och insamlingsevent. 

Milica Jovanović, 18 år, Serbien
Milica Jovanović uppmärksammas för att hon agerade medmänskligt och med civilkurage i en akut situation. Milica, som läser omvårdnad på ett medicinsk gymnasium, vet att man inte ska flytta människor som råkat ut för en olycka. När hon blev vittne till en bilolycka hindrade hon därför de andra att flytta den skadade personen. Ambulanspersonalen kunde intyga att hennes ingripande med största sannolikhet gjorde att personen inte blev förlamad. Nu volontärarbetar Milica i covid-ambulanser.

Boglárka Kocsis, 19 år, Ungern
Boglárka Kocsis får utmärkelsen för att hon har utbildat sina klasskamrater i riskerna med hatiska och fördomsfulla kommentarer (hate-speech). Hon reagerade när några av hennes klasskamrater började använda en kränkande jargong och ge uttryck för konspirationsteorier och skrev en uppsats om konsekvenserna av hate-speech. Det resulterade i en engagerad diskussion mellan klasskamraterna, som sedan dess behandlar varandra med större respekt.

Borbála Bozsó, 17 år, Ungern
Borbála Bozsó står ofta upp för mänskliga rättigheter och protesterar mot orättvisor i samhället. Hon är engagerad i kampen mot sexuella trakasserier bland unga och deltar i arbetet för HBTQ-personers rättigheter och jämställdhet. För Borbála är det en självklarhet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg eller ursprung.

Sara Morales García, 18 år, Spanien
Sara Morales García tilldelas utmärkelsen för hennes tilltro till att varje människa kan göra skillnad och sin vilja att göra världen lite bättre. Sara deltar i flera sociala projekt, bland annat ”Acción con sonrisas” (Aktion för leende) vid sjukhuset Hospital Niño Jesús som vill sprida glädje bland barn inom palliativ vård. Hon samlar även in mat till utsatta familjer i projektet “Från familj till familj”.

På grund av coronarestriktioner medverkar de internationella mottagarna digitalt under den officiella prisceremonin i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.Under året som följer fungerar de internationella mottagarna som ”Young Courage-ambassadörer” och kan medverka när svenska ambassader och konsulat anordnar aktiviteter och seminarier om civilkurage, mänskliga rättigheter eller demokrati.
 

Om Ungt Kurage och Young Courage Award

  • Under slutet av andra världskriget räddade den svenske diplomaten Raoul Wallenberg tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen. Hans mod, kunnighet och uppfinningsrikedom fortsätter att inspirera människor än i dag.
  • För att hedra minnet av Raoul Wallenberg delar RWA ut utmärkelsen Ungt Kurage sedan 2015 till ungdomar i Sverige. Priset är icke-politiskt och tilldelas unga personer som verkat i Raoul Wallenbergs anda i sin vardag.
  • För första gången delar Raoul Wallenberg Academy i år även ut en internationell motsvarighet: utmärkelsen Young Courage Award, tillsammans Svenska institutet och Sveriges ambassader. 
  • Förslag på personer till priset kommer från allmänheten.
  • För Young Courage Award har de svenska ambassaderna i respektive land ansvarat för det förberedande nomineringsarbetet. Därefter har den svenska juryn utsett de åtta vinnarna.
  • Juryn består av: Beata Kull, grundare av Lärargalan, Jiloan Hamad, fotbollsspelare, Oscar Zia, artist och programledare, Peter Rung, grundare av Huskurage och Wendy Francis, utbildare och skribent.
  • Vinnarna får utöver utmärkelsen göra en gemensam resa i Raoul Wallenbergs fotspår.
  • Prisceremonin sker på Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet, den 27:e augusti.

Kontakt för bilder, intervjuer och kontaktuppgifter till vinnarna:
Martina Högberg, kommunikatör, Raoul Wallenberg Academy: martina.hogberg@rwa.se, 070-729 91 31

Om Raoul Wallenberg Academy
Raoul Wallenberg agerade mot orättvisor och tog ställning för alla människors lika värde. Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som arbetar för att unga ser sig själva som ledare och med civilkurage agera för ett medmänskligt samhälle. Att agera är lika viktigt då som nu som alltid.

Om Svenska institutet

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. SI informerar om, och analyserar bilden av, Sverige utomlands samt möjliggör internationella utbyten och samarbeten. Målet är att sätta Sverige på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder.
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under slutet av andra världskriget räddade den svenske diplomaten Raoul Wallenberg tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen. Hans mod, kunnighet och uppfinningsrikedom fortsätter att inspirera människor än i dag.
Twittra det här
För att hedra minnet av Raoul Wallenberg delar RWA ut utmärkelsen Ungt Kurage sedan 2015 till ungdomar i Sverige. Priset är icke-politiskt och tilldelas unga personer som verkat i Raoul Wallenbergs anda i sin vardag. För första gången delar Raoul Wallenberg Academy i år även ut en internationell motsvarighet: utmärkelsen Young Courage Award, tillsammans Svenska institutet och Sveriges ambassader.
Twittra det här
Juryn består av: Beata Kull, grundare av Lärargalan, Jiloan Hamad, fotbollsspelare, Oscar Zia, artist och programledare, Peter Rung, grundare av Huskurage och Wendy Francis, utbildare och skribent.
Twittra det här
Förslag på personer till priset kommer från allmänheten. För Young Courage Award har de svenska ambassaderna i respektive land ansvarat för det förberedande nomineringsarbetet. Därefter har den svenska juryn utsett de åtta vinnarna.
Twittra det här
Vinnarna får utöver utmärkelsen göra en gemensam resa i Raoul Wallenbergs fotspår. Prisceremonin sker på Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet, den 27:e augusti.
Twittra det här

Citat

Vi i juryn har fått ta del av kandidaternas storslagna gärningar och livsavgörande initiativ. De fem som vi i år utsett till vinnare av Ungt Kurage har onekligen visat uttryck för empati, mod och handlingskraft. Något som förtjänar att prisas!
Wendy Francis, juryledamot
Vi i juryn känner oss hedrade över att ha fått uppdraget att utse de allra första vinnarna av Young Courage Award. Nivån på de internationella nomineringar som vi tagit ställning till har varit imponerande hög och det har varit ett rent nöje att få delta i juryarbetet.
Jiloan Hamad, fotbollsspelare och juryledamot