Vi möjliggör för dig att coacha unga sociala entreprenörer

Report this content

Ny undersökning visar att endast 1 % av vuxna i Sverige känner mycket väl till vad socialt entreprenörskap innebär. Därför är det naturligt att unga som vill verka som sociala entreprenörer upplever det problematiskt att de inte får det stöd de behöver från vuxna i deras närhet. För att samhället inte ska gå miste om ungas potential och förändringskraft har Ashoka och Raoul Wallenberg Academy tagit fram Changemakers Backyard - en kostnadsfri webbutbildning i socialt entreprenörskap för lärare och skolpersonal. 

logotyp fr Changemakers Backyard

- Vi ger nu stöd till vuxna som arbetar med unga mellan 16-25 år för att stödja dem att ta sina idéer vidare. Changemakers Backyard fyller en viktig funktion både på individ- och samhällsnivå, säger Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

- Socialt entreprenörskap och Changemaking är bevisade verktyg för positiv samhällsförändring. Ashoka har jobbat med sociala entreprenörer runt hela världen i 40 år, och genom vårt arbete har vi konstant vittnat om vikten av att tidigt i livet känna att individen är viktig och kan påverka. Det är genom kombinationen av social förändring och affärsmodeller som unga ser en potential att förverkliga sina egna visioner av samhället. Changemakers Backyard lanseras i en otroligt viktig tid, vi ser att intresset för socialt entreprenörskap bland unga växer, och skolan måste följa med, säger Maja Frankel, Co-Director och grundare av Ashoka Nordic.

Changemakers YardDet finns en efterfrågan på kunskap hos lärare och annan skolpersonal som vill stötta unga sociala entreprenörer. De saknar dock information om hur de ska göra och var de kan vända sig. Changemakers Backyard innehåller både kunskap och inspiration om, samt verktyg i hur du kan stötta unga sociala entreprenörer i och utanför klassrummet. Plattformen innehåller även lektionstips och verklighetsförankrade case. Utbildningen är kostnadsfri och det behövs inte skapas något konto.

Webbutbildningen finns här: https://changemakersyard.com/mer/backyard

OM PROJEKTET

  • Changemakers Backyard finansieras genom stöd av Vinnova. Plattformen är en del i satsningen i att utbilda nyckelpersoner runt unga entreprenörer. 1 april 2020 arrangerar Ashoka och Raoul Wallenberg Academy Sveriges första inspirationsdag på samma tema.
  • På Changemakers Backyard vägleds besökaren i samma process som unga vägleds i på Changemakers Yard, en webbplats med metoder och verktyg för unga med samhällsförändrande idéer.
  • Changemakers Yard lanserades av Raoul Wallenberg Academy och Ashoka 2018. Changemakers Backyard verkar som ett komplement till Changemakers Yard, den tidigare har målgruppen vuxna medan den senare har målgruppen unga.
  • Organisationerna driver även tillsammans Changemakers Camp - en ledarskapsutbildning för unga personer med samhällsförändrande idéer - och Årets Changemaker - en utmärkelse som identifierar, stöttar och belyser unga eldsjälar som har skapar positiv samhällspåverkan.

Changemakers Yard

OM UNDERSÖKNINGEN

Raoul Wallenberg Academy har via undersökningsföretaget Novus ställt frågan “Känner du till vad socialt entreprenörskap innebär?” till 1068 personer mellan 18-79 år, under perioden 17–21 okt 2019. Svarsfrekvensen var 59 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Resultatet var:

  • Känner till mycket bra: 1 %
  • Känner till ganska bra: 11 %
  • Känner till lite: 33 %
  • Hört talas om men känner knappt till något: 30 %
  • Har aldrig hört talas om: 25 %.

KONTAKTPERSONER

Matilda Andersson, projektledare, Raoul Wallenberg Academy, 076-705 12 45, matilda.andersson@rwa.se 

Nathalie Sajda, projektledare, Ashoka Nordic, 072-854 02 77, nsajda@ashoka.org

 

OM ASHOKA

Med 40 år i branschen och sitt nätverk av över 3500 sociala entreprenörer i fler än 90 länder, är Ashoka världens ledande organisation på socialt entreprenörskap. Ashokas vision är att fler skall identifiera sig som samhällsförändrare och bidra till positiv förändring. Ashoka Nordic samarbetar med unga och etablerade samhällsförändrare, och ger dem verktyg och nätverk för att lyckas.

 

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ger nu stöd till vuxna som arbetar med unga mellan 16-25 år för att stödja dem att ta sina idéer vidare. Changemakers Backyard fyller en viktig funktion både på individ- och samhällsnivå.
Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy
Socialt entreprenörskap och Changemaking är bevisade verktyg för positiv samhällsförändring. Ashoka har jobbat med sociala entreprenörer runt hela världen i 40 år, och genom vårt arbete har vi konstant vittnat om vikten av att tidigt i livet känna att individen är viktig och kan påverka. Det är genom kombinationen av social förändring och affärsmodeller som unga ser en potential att förverkliga sina egna visioner av samhället. Changemakers Backyard lanseras i en otroligt viktig tid, vi ser att intresset för socialt entreprenörskap bland unga växer, och skolan måste följa med.
Maja Frankel, Co-Director och grundare av Ashoka Nordic