ELEVER I MOTALA ENGAGERADE I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - NU KOMMER KUBEN

Foto Erik Cronvall

I morgon, den 12 januari, anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten till en omvärld” till Platengymnasiet i Motala. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Det är en styrgrupp med elever som leder arbetet med mänskliga rättigheter på skolan. De planerar nu en invigning av kuben under våren.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands. Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.

Det är andra året som Platengymnasiet är med i Kubprogrammet, nu ska de jobba med en annan rättighet än första året.

“Rätten till en omvärld” är vi alla överens om är svår att tolka och kan tolkas på olika sätt. Det är kul med något nytt och en ny utmaning, säger Amanda, elev på Platengymnasiet och del i styrgruppen.

ATT SKAPA ENGAGEMANG BLAND ELEVERNA

Skolan är ett föredöme i Kubprogrammet genom att de har lämnat över ansvaret till eleverna som skapat en styrgrupp för att leda arbetet med Kuben. Eleverna presenterade detta arbete under en nätverksträff som Raoul Wallenberg Academy anordnade hösten 2017 för lärare från hela Sverige. Eleverna på Platengymnasiet känner ett ägandeskap - vilket är en ovärderlig dimension som breddar och förstärker det Kubprogrammet syftar till: att få elever att engagera sig i de mänskliga rättigheterna på ett insiktsfullt och kreativt sätt, säger Philip Hjalmarsson, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

För att väcka engagemang behöver lärarna ge oss eleverna ansvar över något de tycker är viktigt. Lärarna behöver också tro att vi elever gör ett bra jobb. Lärarna behöver ge verktyg och stötta eleverna under projektet, säger Amanda, elev.

OM KUBPROGRAMMET

  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna kommer under våren att stå på respektive skola för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar