FALKÖPING ÄR SVERIGES FÖRSTA MEDMÄNSKLIGA KOMMUN

Aida Hadzialic, jurymedlem och utdelare av priset Årets medmänskliga kommun, Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy, Catharina Ungh, Katarina Andersson och Maria Wallengren, representanter för Falköping kommun

Raoul Wallenberg Academy delar i år ut utmärkelsen "Årets Medmänskliga Kommun" för första gången och priset går till Falköpings kommun för sitt stora engagemang och förmåga att bygga ett inkluderande samhälle med fokus på medmänniskan.

Med utmärkelsen “Årets Medmänskliga kommun” vill Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.

Falköpings kommun kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i kommunen.

Falköpings kommun ser att samhällsutmaningarna kräver nya sätt att arbeta. Utmaningarna handlar om globalisering, migration och urbanisering. För att möta detta fokuserar Falköping på delaktighet och medskapande. Ett långsiktigt och målmedvetet förändringsarbete har inletts för en hållbar inkludering. Falköping arbetar över gränser och med ett helhetsperspektiv för att skapa arbetssätt internt, för att sedan kunna involvera och arbeta tillsammans med alla delar av samhället.

Falköping utmärker sig genom ett starkt engagemang och fokus på unga bland annat genom insatsen “Unga tar ordet”, där unga timanställs som kommunutvecklare och arbetar som en länk mellan ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Falköpings kommun skapar flera ytor för att främja samverkan och inkludering, genom att ta vara på de goda krafter och idéer som finns bland kommuninvånarna.

Falköpings kommun strävar efter att arbeta med och inte för människor. Det är härligt att se kraften växa när människor deltar i arbetet och är med och tar ansvar. Detta är medskapandets kraft! Öppenheten och tilliten är central i vårt arbete. Alla våra medarbetare är viktiga kuggar i maskineriet. Varje dag är vi alla med och förändrar världen och det är stort, säger Katarina Andersson, kommundirektör.

Vi vill med priset inspirera och motivera Sveriges kommuner till att sträva mot en verksamhet som präglas av mänskliga rättigheter genom att arbeta aktivt för dess skydd och främjande. Vi vill lyfta goda exempel på kommuner som skapar ytor för att främja samverkan och inkludering, säger Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Academy delar ut priset under ceremoni på Hotel Rival i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti - Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Under ceremonin delas även priserna Raoul Wallenbergpriset, utmärkelsen Ungt Kurage och Årets Changemaker ut.

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media