GYMNASIEELEVER I HANINGE ENGAGERAR SIG FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Rätten att inte förslavas, artikel nr 4 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Den 16 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten att inte förslavas” till gymnasieskolan Riksäpplet i Haninge. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Det är andra året som Riksäpplet är med i Raoul Wallenberg Academys Kubprogram.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands.

Förra året hade vi artikel nr 25 som är "rätten till tillräcklig levnadsstandard". Eleverna valde att gestalta detta med utbildning, sjukvård, ett hem, elektricitet, rent vatten och grönområden. Detta år har vi artikel 4 "Ingen får hållas i slaveri eller träldom". Slaveri är ett smalare tema, men det ska bli intressant att se hur eleverna till slut kommer att tolka det. Tyvärr är det ett aktuellt ämne efter det hemska bilderna från Libyen. Trafficking och människohandel är ett globalt problem, säger Heidi van den Berg och Helena Landahl, lärare på Riksäpplet.

Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för.

ATT SKAPA ENGAGEMANG BLAND ELEVERNA

Jag besökte gymnasiet våren 2017 och såg att eleverna på Riksäpplet tog ett stort ansvar för Kuben vilket är en ovärderlig dimension som breddar och förstärker det Kubprogrammet syftar till: att få elever att engagera sig i de mänskliga rättigheterna på ett insiktsfullt och kreativt sätt, säger Philip Hjalmarsson, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

När man som lärare ger eleverna förtroendet och ansvaret, så visar de ett engagemang tillbaka. Eleverna växer med sitt uppdrag när de får utmaningar. Att som lärare se elevernas utveckling, lärande och ansvarstagande, då blir man glad och vet att man har valt rätt yrke, säger Heidi van den Berg och Helena Landahl, lärare på Riksäpplet.

OM KUBPROGRAMMET

  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna kommer under våren att stå på respektive skola för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolprojekt.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar