Här är de nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2020

Report this content

Med över 200 inkomna förslag från allmänheten har en enig juryn tagit fram sex inspirerande personer som nominerade till Raoul Wallenbergpriset. De nominerade är Angelica Andersson, Dalarna mot Rasism, Dina och Jovan Rajs, överlevande från Förintelsen, Ellen Tejle, Fanzingo, Johan Nordqvist, Juridikfronten och Omid Mahmoudi, Ensamkommandes Förbund. Idag presenterar de nominerade sig själva och sin verksamhet för prisets jury som därefter bestämmer vem av dessa som blir Raoul Wallenbergpristagare 2020. 

Priset går till en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar mot främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

DE NOMINERADE ÄR:

Uppe från vänster: Johan Nordqvist, Angelica Andersson, Omid Mahmoudi. Nedan från vänster: Ellen Tejle, Jovan och Dina Rajs

På fotona: uppe från vänster - Johan Nordqvist, Angelica Andersson, Omid Mahmoudi. Nedan från vänster: Ellen Tejle, Jovan och Dina Rajs. Fotografer: foto på Johan Nordqvist av Pär Olofsson, foto på Ellen Tejle av Isabell Höjman, foto på Jovan och Dina Rajs av Roland Persson.

Angelica Andersson, ordförande för Dalarna mot Rasism, är nominerad till Raoul Wallenbergpriset för sitt långa engagemang i olika rättighetsrörelser, framförallt antirasistiska sammanhang och asylrättsfrågor. Det är ett brett engagemang som sträcker sig över flera politiska sakområden men som handlar egentligen om samma sak; att jämna ut de skillnader i makt och resurser som skapar ojämlika levnadsvillkor. Känslan av att kunna gå samman med andra och göra direkt skillnad har funnits med Angelica sedan ung ålder.

Dina och Jovan Rajs är överlevande från Förintelsen och nominerade för sitt långa arbete med att föreläsa i skolor, bibliotek, kyrkor och kulturhus om Förintelsen. Även med pjäser, musikaliska föreställningar och böcker sprider de kunskap om sin barndom under andra världskriget, Förintelsen och civilkurage och förmedlar lärdomar. Den senaste boken de gett ut kom den 27 januari 2020, exakt 75 år efter befrielsen av Auschwitz, och heter “Ting som bär våra minnen”. I den berättar de om sina erfarenheter under och efter Förintelsen med hjälp av föremål.

Ellen Tejle, vd för Fanzingo, är nominerad för sitt arbete att synliggöra de vars röster vi vanligtvis inte hör - unga personer i förorten, på landsbygden, nyanlända, personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, personer med erfarenhet av kriminalitet och missbruk. De upplever att de blir tagna på allvar när de får möjlighet att dela sina erfarenheter och driva sakfrågor som är viktiga för dem. Ellen Tejles arbete skapar delaktighet och minskar utrymmet för "vi och dem"-mentalitet, vilket är en avgörande faktor i kampen mot främlingsfientlighet och intolerans.

Johan Nordqvist, Juridikfronten, är nominerad för sitt arbete med att använda juridiken som verktyg för att motverka högerextrem brottslighet. Johan initierar rättsliga processer mot individer inom den organiserade högerextrema miljön när han ser uttalanden som han bedömer vara brottsliga (oftast hets mot folkgrupp). Hans arbete har resulterat i flera fällande domar, påverkat rättspraxis, haft en inverkan på hur myndigheter arbetar med den här typen av brott samt även på hur organisationer som NMR och dess företrädare kan uttrycka sig i det offentliga och i en digital kontext. Johan skriver och föreläser även om högerextremism.

Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes förbund, är nominerad för sitt arbete med att kämpa för unga afghaners rättigheter i Sverige. Ensamkommandes Förbund är en plattform för etablering och att lära sig om hur det nya samhället fungerar, både vad gäller lagar och regler samt sociala koder. Förbundet jobbar mycket med jämställdhet, hedersrelaterade frågor, rasism och antisemitism genom diskussioner, utbildningar och workshops. Genom bland annat resor till Förintelseläger och att lyfta ensamkommandes egna erfarenheter vill de skapa förståelse för vad andra folkgrupper har utsatts för, samt utsätts för även idag. 

 

OM RAOUL WALLENBERGPRISET

  • På grund av rådande omständigheter har de nominerade inte en fysisk diplomutdelning på Strandvägen, som alla tidigare år, men möts idag för en digital diplomutdelning.

  • Årets pristagare kommer att offentliggöras på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti.

  • Priset instiftades 2013 och delas ut varje år den 27 augusti.

  • Tidigare pristagare är Lovette Jallow (2019), Jonathan Leman (2018) Mariet Ghadimi (2017), Tina Morad (2016) Hédi Fried och Emerich Roth (2015), Emir Selimi (2014) och Siavosh Derakhti (2013).

  • Förutom 100 000 kronor får pristagaren ett diplom och en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat.

  • Juryn för Raoul Wallenbergpriset 2020 består av Amanda Lundeteg, VD Allbright och vice ordförande för juryn, Bodil Sundén, tf kommunikationschef Forum för levande historia, Hala Mohammed, Child Safeguarding Director på Rädda Barnen, Ingrid Carlberg, författare, Lamin Sonko, Global PR chef Majority, Lena Posner-Körösi, medgrundare av Kommunicera samt Niklas Orrenius, journalist. Michael Wernstedt, styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy, är juryns ordförande.

  • Läs mer om priset och juryn på: https://raoulwallenberg.se/raoul-wallenbergpriset/


KONTAKTPERSON

Martina Högberg, kommunikatör Raoul Wallenberg Academy, 070-729 9131, martina.hogberg@rwa.se


OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Raoul Wallenbergpriset går till en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar mot främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.
Twittra det här
Tidigare pristagare är Lovette Jallow (2019), Jonathan Leman (2018) Mariet Ghadimi (2017), Tina Morad (2016) Hédi Fried och Emerich Roth (2015), Emir Selimi (2014) och Siavosh Derakhti (2013).
Twittra det här
Juryn för Raoul Wallenbergpriset 2020 har bestått av Amanda Lundeteg, VD Allbright och vice ordförande för juryn, Bodil Sundén, tf kommunikationschef Forum för levande historia, Hala Mohammed, Child Safeguarding Director på Rädda Barnen, Ingrid Carlberg, författare, Lamin Sonko, Global PR chef Majority samt Niklas Orrenius, journalist. Michael Wernstedt, styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy, är juryns ordförande.
Twittra det här
Årets pristagare kommer att offentliggöras på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti.
Twittra det här