INICIOS INNOVATIVA KUB FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER STÄLLS UT I KUNGSTRÄDGÅRDEN

Report this content

Foto: Inicio

Tillsammans med skolor och kommuner runt om i Sverige har den ideella organisationen Inicio deltagit i Raoul Wallenberg Academys program “Kuben - Varje människa kan göra skillnad”. Inicio har, liksom alla skolor, arbetat med en av de 30 artiklarna i FN:s stadga kring mänskliga rättigheter och gjort så med hjälp av en stor svart kub i stål. Medan eleverna på skolor har tolkat rättigheten och inrett kuben med sina gestaltningar och budskap, har Inicio laborerat och försökt skapa en digital kub. Arbetet kommer att visas upp i Kungsträdgården i Stockholm 29/8.

Raoul Wallenberg Academys ”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av stora svarta kuber i stål där varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands för att lära elever mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Inicio har fokuserat på på artikel 30: Rätten till mänskliga rättigheter.

Inicio är en organisation med rötterna i KTH och driver idag Kista Mentospace - ett labb där deltagare får experimentera med digital teknik och elektronik. Mycket av arbetet handlar om att hitta nya lösningar på dagens - eller framtidens - samhällsutmaningar. 

För mig handlar Inicio om att demokratisera kunskap och utveckling, och när jag i höstas frågade om de ville vara med i programmet svarade de ja direkt. Trots att detta inte är en skola i den traditionella bemärkelsen, och därigenom inte den mest naturliga platsen för utplacering av en kub, så känns det otroligt spännande att kunna öppna dörren för digital kunskap när det kommer till arbetet med Kuben och de mänskliga rättigheterna. Jag hoppas att detta bara är början på en spännande resa! säger Mattias Andersson, projektledare för Kuben på Raoul Wallenberg Academy.

UTSTÄLLNING I KUNGSTRÄDGÅRDEN

Den 29 augusti samlas alla kuber (totalt 34 stycken från runtom i Sverige) samt elever och lärare från hela Sverige i Kungsträdgården. Det blir en viktig mötesplats mellan skolor och allmänheten, samt ett ställningstagande för våra mänskliga rättigheter. Utställningen invigs den 29 augusti kl 10:00 på stora scenen. Det blir ett program där några av elevernas arbeten kring mänskliga rättigheter kommer att lyftas på scen, dansuppträdanden och tal av unga förebilder. Utställningen är öppen för allmänheten 30 och 31 augusti klockan 10-18.

OM KUBPROGRAMMET

  • “Kuben - Varje människa kan göra skillnad” arrangeras av Raoul Wallenberg Academy och är ett program för skolor.
  • Kubprogrammet består av 34 kuber för mänskliga rättigheter fördelade på skolor i Sverige. Med hjälp av en 3x3x3 meter stor kub i stål har eleverna lärt sig mer om de mänskliga rättigheterna och våga göra skillnad.
  • Tillsammans med kuberna har skolorna fått ta del av pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för och därefter inreda kuben med sina alster. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.
  • Kuberna har under hösten 2018 och våren 2019 varit fördelade på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media