Mänskliga rättigheter i centrum på Vadsbogymnasiet

Report this content

Nu står det en stor svart stålkub på skolgården till Vadsbogymnasiet i Mariestad. Skolan är med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben för andra gången. De har blivit tilldelade artikel 12 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna, vilken är Rätten till heder och anseende. Med hjälp av en stor stålkub ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Under våren kommer de att inreda kuben med sina tolkningar, gestaltningar och budskap kring rättigheten.

Om rättigheten

Artikel 12 Rtten till heder och anseende Raoul Wallenberg Academys kubprogram- Artikel 12 handlar om den enskilda individens rätt till privatliv. En artikel som belyser individens rättigheter i förhållande till staten och som har sin grund i den situation som rådde innan och under andra världskriget. Artikel 12 är intressant ur det perspektivet att vi idag har ett annat samhälle som är digitalt och där individer kan bevakas på ett annat sätt än tidigare. Utifrån det perspektivet är artikeln intressant att arbeta med i skolan.

Vi ser också att individer runt om i världen fortfarande utsätts för godtyckligt ingripande i sitt privatliv och hem samt angrips på sin heder och sitt samvete vilket i många fall leder till fruktansvärda konsekvenser för de människor som berörs.

Vårt mål är att arbetet med de mänskliga rättigheterna ska genomsyra många ämnen och program på vår skola detta läsår och ge utrymme för diskussioner och kunskapsutveckling hos våra elever, säger Malin Ohlsson, programrektor på Vadsbogymnasiet.

Lärdomar från tidigare år

- För att arbetet ska bli bra är tydlig struktur och organisation viktigt kring projektet. Elevernas delaktighet och möjlighet till inflytande, både kopplat till planering och genomförande, är en framgångsfaktor som gör projektet mer levande på hela skolan, säger Malin Ohlsson.

Den 27 januari hade skolan en invigning av Kuben och arbetet med artikel 12. Invigningen skedde samma dag som minnesdagen för Förintelsen och det uppmärksammades bland annat på skolan med en utställning från Forum för levande historia, invigningstal av elever och musikunderhållning av skolans musikgrupper.

OM KUBPROGRAMMET

● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.

● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.

● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

● År 2019 deltog 11 500 elever.

● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKT: Martina Högberg, kommunikatör, martina.hogberg@rwa.se

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar