MOTALAS KUB SKICKAS TILL STOCKHOLM FÖR UTSTÄLLNING

Report this content

Bild från tidigare år. Foto: Raoul Wallenberg Academy

Platengymnasiets elevers engagemang fortsätter - nu är de med för tredje året i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben kring mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. På skolan har arbetet styrts av elever, vilket har inspirerat de övriga 33 skolorna i programmet. Nu ska Platengymnasiets arbete kring mänskliga rättigheter visas upp i Kungsträdgården i Stockholm 29/8.

”Kuben - Varje människa kan göra skillnad” består av stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 artiklarna i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är tredje året som Platengymnasiet är med i Kubprogrammet. Eleverna har under läsåret diskuterat och tolkat en annan rättighet än tidigare år: artikel 16 “Rätten till äktenskap och familj”. De har inrett kuben med sina budskap och den kommer att ingå i en stor nationell utställning kring mänskliga rättigheter som öppnar i Kungsträdgården den 29 augusti.

Elevstyrt arbete

Arbetet har styrts av elever på skolan som format en styrgrupp där en stor mängd elever vid skolan inkulderades, allt ifrån byggprogram till förberedande program. Varje klass har två elevrepresentanter som är kopplade till styrgruppen och genom det har varje klass fördjupat sig på olika sätt i artikel 16. I styrgruppen delas arbetet upp.

Inför en av programmets två fysiska träffar bad vi eleverna vid skolan att dela med sig av sina erfarenheter till de andra lärarna inom skolprogrammet Kuben. Deras presentation inspirerade många på plats att i framtiden lägga över än mer ansvar på eleverna, säger Mattias Andersson, projektledare för Kuben på Raoul Wallenberg Academy.

Att eleverna på Platengymnasiet känner ett ägandeskap är en ovärderlig dimension som breddar och förstärker det Kubprogrammet syftar till: att få elever att engagera sig i de mänskliga rättigheterna på ett insiktsfullt och kreativt sätt.

Rekordmånga elever på skolan har velat jobba med Kuben

I år hade vi rekordmånga elever som ville göra arbetet med Kuben som gymnasiearbete på olika sätt och mot olika grupper på skolan. De elever som ska jobba med kuben i år var med på den stora utställningen i Kungsträdgården i september 2018 och blev mycket inspirerade. De hade i förväg tänkt att projektet ska genomsyra hela terminen på olika sätt och implementeras mer i olika kurser, säger Melisa Filipovic, lärare på Platengymnasiet.

UTSTÄLLNING I KUNGSTRÄDGÅRDEN

Den 29 augusti samlas alla kuber (totalt 34 stycken) samt elever och lärare från hela Sverige i Kungsträdgården. Det blir en viktig mötesplats mellan skolor och allmänheten, samt ett ställningstagande för våra mänskliga rättigheter. Utställningen invigs den 29 augusti kl 10:00 på stora scenen. Det blir ett program där några av elevernas arbeten kring mänskliga rättigheter kommer att lyftas på scen, dansuppträdanden och tal av unga förebilder. Utställningen är öppen för allmänheten 30 och 31 augusti klockan 10-18.

OM KUBPROGRAMMET

  • “Kuben - Varje människa kan göra skillnad” arrangeras av Raoul Wallenberg Academy och är ett program för skolor.
  • Kubprogrammet består av 34 kuber för mänskliga rättigheter fördelade på skolor i Sverige och utomlands. Med hjälp av en 3x3x3 meter stor kub i stål har eleverna lärt sig mer om de mänskliga rättigheterna och våga göra skillnad.
  • Tillsammans med kuberna har skolorna fått ta del av pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för och därefter inreda kuben med sina alster. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.
  • Kuberna har under hösten 2018 och våren 2019 varit fördelade på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media