Nu har Lidingö fått sin kub

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad”

Nu har de första kuberna levererats till 2018 års upplaga av Raoul Wallenberg Academys succéprogram ”Kubprogrammet – Varje människa kan göra skillnad”. 30 kuber för mänskliga rättigheter fördelas på 30 skolor i Sverige och utomlands. Däribland Lidingö Särskola samt Käppala som ska arbeta med kuberna “Rätten till ett tryggt liv” och ”Rätten till asyl i andra länder”. Med hjälp av en 27 kubikmeter stor kub i stål ska eleverna lära sig mer om de mänskliga rättigheterna och våga göra skillnad.

– Projektet tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass. I dag står vi återigen inför en extrem situation där vi måste agera i Raoul Wallenbergs anda, nu mer än någonsin, säger Sarah Scheller, verksamhetschef på Raoul Wallenberg Academy.

Kubprogrammet verkar även internationellt i Belgrad, Budapest, Paris och New York. Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kuberna kommer under hösten och våren att ställas ut på respektive skola för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, där alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.

Det här kan ni göra som kommun:

●Gör kuben publik genom att ställa ut den för allmän visning.

●Skapa sommarjobb för mänskliga rättigheter. Låt eleverna ta ansvar för att guida och representera kuben för allmänheten.

Fakta om kuben:

●Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.

●2016/2017 deltog 30 skolor och 7 000 elever.

●Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Läs mer om projektet här

Kontakt till skolorna:

Rättigheter Skolor Kontaktperson E-post Mobil
“Rätten till asyl i andra länder” och “Rätten till ett tryggt liv” Lidingö Särskola
  Käppala
Pernilla Alm Hellberg (Lidingö Särskola)


Callie Carning (Käppala)
pernillaalmhellberg@gmail.com callie.carning@lidingo.se 073- 079 35 30
  073-074 65 65

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolprojekt.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar