NU KOMMER KUBEN TILL JÄRVA

Rätten att fritt förflytta sig.

Den 15 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten att fritt förflytta sig” till Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden. Med hjälp av Raoul Wallenberg Academys Kubprogram ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands och med hjälp av dem ska eleverna lära sig mer om de mänskliga rättigheter. Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.

Det är första året som Raoul Wallenbergskolan i Järva är med i Kubprogrammet.

Kubprogrammet går hand i hand med skolans ledord; ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. “Rätten att fritt förflytta sig” känns väldigt aktuell med tanke på att allt fler människor tvingas fly idag - och tyvärr är den rättigheten inte en verklighet för alla, säger Eva Arfwedson, rektor på skolan.

Vi välkomnar Raoul Wallenbergskolan i Järva in i Sveriges största skolprogram för mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot att följa skolans arbete, säger Philip Hjalmarsson, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

OM KUBPROGRAMMET

  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • Kuberna kommer att förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber ställs ut för allmänheten 30/8i till 1/9 2018.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar