Pedagogiska tips från RWA i Corona-tider

Report this content

Raoul Wallenberg Academy har beslutat att erbjuda vår expertis gratis och digitalt. Vi erbjuder ett kit till lärare med skolmaterial att dels använda direkt i det digitala klassrummet och dels för att stötta lärarna och pedagogerna direkt. I en unik situation där allt ställs på ända är det viktigt för oss att dela med oss av kunskap. Låt medmänsklighet spridas snabbare än Corona-viruset.
 

Människors arbetssituation, studiesituation och vardagsliv har förändrats drastiskt. Det innebär att många nu sitter hemma med färre möjligheter till fysisk social kontakt. Det väcker ett ännu större behov av att visa empati och medmänsklighet för varandra och ställer stora krav på ens självledarskap. Det är viktigt att fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor i dessa tider - även i digitala klassrum.

Här finns skolmaterial som kan användas direkt i klassrummet. 

Vi har delat upp materialet i två delar: del ett är material att använda i det digitala klassrummet. Del två är inspiration och fortbildning för lärare och pedagoger.

Materialet består bland annat av:

  • en sammanställd lista med 10 tips på hur en kan agera med medmänsklighet nu för att sprida medmänsklighet i tider av hög smittspridning av Covid-19
  • gratis digital workshop i Självledarskap för alla gymnasielärare i Sverige. Workshop:en visar hur lärare kan hjälpa sig själv och sina elever i sitt självledarskap och välmående.

Raoul Wallenberg Academy kommer att erbjuda gratis digitala workshops så länge som distansundervisning gäller.
 

Bild frn Kubutstllningen 2019

Prenumerera

Media

Media