RAOUL WALLENBERGPRISTAGAREN RUSTAR LÄRARE MOT HÖGEREXTREMISM

Jonathan Leman, vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2018. Foto: Julia Jane Persson

Raoul Wallenbergpriset 2018 går till Jonathan Leman för sitt outtröttliga arbete mot antidemokratiska rörelser i Sverige idag. Jonathan är researcher på tidningen Expo och fungerar som en särskild resurs för lärare som arbetar med Toleransprojektet.

Utsattheten för främlingsfientligt hatbrott är större än andra hatbrott, visade Skolundersökningen om brott 2015 då 5,8 % av de svarande eleverna i åk 9 uppgav att de utsatts. Det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att framgångsrikt fånga upp och bekämpa våldsbejakande extremism. För det behövs kunskap. Lärare behöver också konkreta verktyg för att hantera våldsbejakande extremism.

Jonathan Leman är en av de främsta kännare av antisemitiska rörelser i Sverige. Med historiens lärdomar och nutidens kartläggning av högerextrema rörelser utbildar Jonathan lärare, men även ungdomar till framtida demokratiska medborgare.

Mitt arbete handlar också om kartläggning av vit makt-miljöns aktivistgrupper; dess geografiska spridning, vad som kännetecknar den typiske vit makt-aktivisten och hur utbrett våldet och kriminaliteten är. Som ansvarig för Expos researchverksamhet dokumenterar jag, tillsammans med mina kollegor, vad som sker på nätet och på gatan och analyserar utvecklingen, säger Jonathan Leman.

Expo Research samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen. Stora delar av materialet finns tillgängligt i stiftelsens arkiv, som är Skandinaviens största samling av högerextrem propaganda och öppet för forskare, journalister och andra intresserade.

Med historiens lärdomar och nutidens kartläggning av högerextrema rörelser utbildar Jonathan ungdomar till framtida demokratiska medborgare.

JURYNS MOTIVERING

Jonathan Leman är en av Sveriges främsta kännare av antisemitiska rörelser. Han har outtröttligt, under många år, arbetat mot antidemokratiska och antisemitiska rörelser. Jonathan rustar allmänheten mot en auktoritär framtid och utbildar ungdomar till framtida demokratiska medborgare.

Genom tidskriften Expo kartlägger och bevakar Jonathan vit-maktmiljön och sprider kunskap om antisemitiska, högerextrema och främlingsfientliga grupper. Även om historien inte upprepar sig på samma sätt så kan vi höra ekon från den i vår tid. Jonathan Leman arbetar i Raoul Wallenbergs anda, det Raoul kämpade mot är inte historia.

RAOUL WALLENBERGPRISET

  • Juryn består av Olle Wästberg (ordförande), Dilsa Demirbag-Sten, Johan Rahm, Amanda Lundeteg, Leo Razzak, Martin Schibbye och Cecilia Åhlberg.
  • Raoul Wallenberg Academy har tagit emot över 340 förslag från allmänheten i år, varav fyra personer nominerades. Läs mer om de nominerade här.
  • Priset delas ut av Jan Eliasson, f.d. vice generalsekreterare i FN, vid en ceremoni på Hotel Rival i Stockholm ikväll 27 augusti, då det är Raoul Wallenbergs dag.
  • Tidigare pristagare: Mariet Ghadimi (2017), Tina Morad (2016), Hédi Fried och Emerich Roth (2015), Emir Selimi (2014) och Siavosh Derakhti (2013).
  • Raoul Wallenberg Academy hjälper unga att hitta modet att göra skillnad med Raoul Wallenberg som inspirationskälla.
  • Vi är en insamlingsstiftelse som i Raoul Wallenbergs anda ger gymnasieungdomar utbildning i ledarskap.
  • Vi erbjuder även utbildningar, skolprogram samt är nationell koordinator för firandet av Raoul Wallenbergs dag. Vår verksamhet är gratis för ungdomar och sker i samarbete med gymnasieskolor och kommuner i hela Sverige.
  • Vi stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft skydda våra mänskliga rättigheter.
  • Vårt mål är att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media